Huis van Ontmoeting

Doel

De Stichting Huis van Ontmoeting heeft als doel het bevorderen van Ontmoeting, Welzijn en Zingeving in en rond De Drie Ranken voor alle mensen in de wijk De Maten, ongeacht leeftijd, levensovertuiging of gender.

De Stichting

De Stichting wil dit doel verwezenlijken met activiteiten die gericht zijn op ontmoeting, armoedebestrijding, onderlinge zorg en hulp, welzijn, zingeving en het bevorderen van duurzaamheid in brede zin. De Stichting heeft geen winstoogmerk. De Stichting houdt niet meer vermogen aan dan nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling.

Financieel 

Het werk van de Stichting wordt mogelijk gemaakt door het verwerven van subsidies en door onder andere donaties en schenkingen. Er zal geen actieve geldwerving door collectes of acties plaatsvinden.

Verdere informatie over het aanvragen van projecten en reeds uitgevoerde projecten is te vinden op de 
website: https://stichtinghvo.nl  en op te vragen via het e-mailadres: info@stichtinghvo.nl
KvK-nummer: 71663770   IBAN: NL67 INGB 0008 5034 83

Stichting Vrienden HvO

Doel

De Stichting Vrienden van Huis van Ontmoeting (HvO) heeft als doel het ondersteunen van de Stichting Huis van Ontmoeting en alles wat dit bevordert in de ruimste zin van het woord.

De Stichting

De Stichting Vrienden HvO wil dit doel verwezenlijken door het verwerven van gelden voor de financiële ondersteuning van Stichting Huis van Ontmoeting. De Stichting heeft geen winstoogmerk. De Stichting houdt niet meer vermogen aan dan nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling.

Financieel 

Dit wordt mogelijk gemaakt door het verwerven van fondsen en het ontvangen van donaties, schenkingen et cetera. Er zal actieve geldwerving plaatsvinden bij individuen én ondernemers.

Verdere informatie is te vinden op de
website: https://stichtinghvo.nl/vvhvo/ en te verkrijgen door een mail te sturen naar: info@vriendenhvo.nl
KvK-nummer: 71694676 IBAN: NL30 INGB 0009 1129 21