Geloofsgemeenschap De Drie Ranken – Wijkgemeente in Apeldoorn

Ongewenste omgangsvormen

Drie Ranken Logo
  1. Eind 2014 is door de Protestante Gemeente Apeldoorn (PGA) de “Procedures Ongewenste Omgangsvormen” uitgegeven.
    In deze procedures is beschreven hoe te handelen bij seksuele intimidatie, agressie en geweld en pesten. Dit geldt zowel voor de professionele werkers binnen de PGA als de vrijwilligers.

    De volledige procedure en eventueel te gebruiken meldingsformulier opent u deze link:
    Procedure ongewenste omgangsvormen

    Voor nadere informatie kunt u terecht bij onze scriba’s Evert Schut of Aldi Bijl via info@3ranken.nl