Oud geleerd – jong gedaan

Werkgroep OGJG Apeldoorn

De stichting Oud Geleerd Jong Gedaan (OGJG) is een landelijk initiatief om senioren kennis te laten maken met de ontwikkelingen in de wetenschap, gebracht door studenten. De spreuk ‘jong geleerd, oud gedaan’ wordt door de stichting omgedraaid: ouderen kunnen op deze manier veel van de jongere generatie leren. In diverse plaatsen in Nederland zijn er werkgroepen actief die hiervoor collegereeksen organiseren.

Collegereeksen

De werkgroep Oud Geleerd Jong Gedaan (OGJG) Apeldoorn organiseert drie keer per jaar een collegereeks over uiteenlopende interessante onderwerpen. De colleges worden gegeven door enthousiaste derde- en vierdejaars hbo- of universitair studenten. Een collegereeks bestaat uit vier colleges in vier achtereenvolgende weken. De colleges duren telkens een uur, van 15.30 tot 16.30 uur, met inloop vanaf 15.00 uur. Ze worden gehouden in De Drie Ranken. 

Informatie over het actuele programma is in de activiteitenkalender te vinden. Ook in Wijkkrant De Maten wordt regelmatig informatie over nieuwe collegereeksen gepubliceerd.

Voor de nieuwe collegereeks in april 2024 – ‘Van aartsengel tot zonnekrans – de beeldtaal van de christelijke kunst’ – kunt u deze flyer downloaden. Daarin vindt u alle bijzonderheden over de inhoud van deze collegereeks en ook hoe u zich kunt aanmelden en betalen. Het is belangrijk om niet te lang te wachten met aanmelden, want voor het college van februari j.l. was er een wachtlijst! De data zijn 4, 11, 18 en 25 april. U bent weer van harte welkom!’

Deelnemen

Aan deelname aan de colleges zijn kosten verbonden. Aanmelding vooraf is verplicht, dat kan via oudgeleerdjonggedaan@3ranken.nl. Hoewel de colleges zijn gericht op senioren van 60+, zijn ze toegankelijk voor iedereen. Bij overinschrijving hebben senioren echter voorrang. 

Contactpersonen:

Gert Nijmeijer, tel.: 06-53 78 38 08 en
Gerrit van Daalen, tel: 06-20 45 89 25

e-mail: gertnijmeijer@upcmail.nl of: oudgeleerdjonggedaan@3ranken.nl