Geloofsgemeenschap De Drie Ranken – Wijkgemeente in Apeldoorn

Drie Ranken Logo
 1. Nieuwe uitdaging voor ds. Gertrudeke van der Maas

  Gertrudeke van der MaasExtra weekbrief n.a.v. zondag 16 augustus 2020

  Onze weekbrief wordt door velen gelezen en in vakantieperiodes en ook nu in deze ‘coronatijd’ blijkt dit medium een effectief middel om veel mensen in en om onze geloofsgemeenschap te bereiken. Het bericht in deze weekbrief is dit weekend aan het eind van de viering aan onze geloofsgemeenschap bekend gemaakt. Omdat de opnames slechts door een beperkt aantal mensen worden bijgewoond en omdat velen niet de viering via internet ‘bijwonen’, willen wij u via deze extra weekbrief graag informeren over het volgende:
  Afscheid als wijkpredikant

  In de Orde van Dienst zondag op 16 augustus stond na het slotlied: ‘Mededeling door de kerkenraad’. Daar nam allereerst Gertrudeke het woord en aansluitend de voorzitters van de kerkenraad.

  Gertrudeke

  ‘Lieve mensen van God’, zo spreek ik u als geloofsgemeenschap al bijna vijftien jaar heel graag aan in de vieringen. Omdat ieder van u Gods geliefde mens is en ik van harte hoop dat u dat zo ervaart… Het geeft mijzelf een sterke en vreugdevolle basis in mijn leven mijzelf zo te kunnen zien.
  Er wacht mij een nieuwe uitdaging…
  De Centrale Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn zoekt een diaconaal ondernemer om het sociale gezicht van de kerk in Apeldoorn meer op de kaart te zetten. Ik voel me geroepen om mij daarvoor in te zetten als diaconaal predikant.
  De Centrale Diaconie is daar blij mee.
  Wat betekent dit?

  • Praktisch: dat er nog een aantal formele zaken moeten worden besloten in de Algemene Kerkenraad en andere kerkelijke organen.
  • Het betekent dat ik als wijkpredikant afscheid van u zal gaan nemen, ergens in het najaar. Als de datum bekend is, zal die worden gecommuniceerd via website en weekbrief en de Facebookpagina.
  • Wel zal ik verbonden blijven aan pioniersplek de Vuurplaats voor 9 uur in de week. En zo zal u mij in dit huis ook aan het werk zien, betrokken op de jongere generaties.
  • En ook zal ik met plezier lid blijven van deze prachtige geloofsgemeenschap, maar dus niet meer als wijkpredikant, maar als gemeentelid.

  Ik ben een dankbaar mens: dat ik de afgelopen vijftien jaar van u en jou de ruimte heb gekregen om met mijn geloof en mijn talenten en tekortkomingen mij als predikant voor deze mooie geloofsgemeenschap in te zetten. Dank u wel!

  Han Brinkhuis en Adriaan de Putter, voorzitters van de wijkkerkenraad

  Op 13 juli zaten wij te filosoferen over hoe het komend seizoen eruit zou komen te zien. We hadden het er ook over hoe lang het zou duren tot een van onze predikanten zou zeggen dat er elders een uitdaging gevonden was. Wie had gedacht dat Gertrudeke ons precies één dag later belde om te vertellen wat zij hierboven net ook uitgelegd heeft? Natuurlijk vinden we het erg jammer dat Gertrudeke weg gaat. Maar we gunnen haar die nieuwe uitdaging ook! En wat is het fijn dat ze niet helemaal weg gaat zoals ze net zelf al aangaf.

  Wat gaat het vertrek van Gertrudeke voor ons betekenen?
  Hier hebben we het met de wijkkerkenraad over gehad. In de huidige situatie, met een tekort op de meerjarenbegroting, vinden wij het niet verstandig om op zoek te gaan naar een nieuwe 0,8 FTE predikant. De acute vacature die bij het JWO (JeugdWerkOverleg) ontstaat zullen we proberen op korte termijn met tijdelijke inzet van buitenaf op te vullen. Maar voor het overige willen we even de tijd nemen. In het traject Visie 2030 hebben we het gehad over de manier waarop we ons zouden willen organiseren. Dit proces heeft een poos stilgelegen in verband met de verbouwing maar zal nu versneld weer opgepakt worden.

  Zo zijn we dus alweer druk aan het nadenken over het komend seizoen. Een seizoen waarin we afscheid zullen nemen van Gertrudeke. De afscheidsviering zal waarschijnlijk medio oktober plaatsvinden en uiteraard zullen we nadenken over hoe we als wijkgemeente Gertrudeke zullen uitzwaaien. Maar zo ver is het nog niet….

  Zoals ze zelf al schreef: er moet nog het een en ander formeel geregeld worden. Zowel de Algemene Kerkenraad als de Classis moeten nog toestemming geven voor deze overstap. Daarna hebben de wijken, net als tijdens een beroepingstraject, nog tijd om tegen de gevolgde procedure in beroep te gaan.
  Over hoe dit verder verloopt zullen we u via de weekbrief en website op de hoogte houden.
  En…we hebben gemerkt dat ook in Apeldoorn de tamtam nog een prima communicatiemiddel is…

  Tot die tijd wensen we Gertrudeke geluk met het rondmaken van haar aanstelling. En houden we het nu verder kort, want we nemen pas afscheid als dat echt nodig is….

  Han Brinkhuis, tel. 055 – 533 29 49 en Adriaan de Putter, tel. 055 – 541 78 41
  kerkenraad.voorzitter@3ranken.nl