Geloofsgemeenschap De Drie Ranken – Wijkgemeente in Apeldoorn

Vrijwilligers in het Pastoraat

Drie Ranken Logo
 1. 1. Team Attenties

  Taak:
  – bezorgen van attenties bij gemeenteleden als er een jubileum valt te vieren of een andere bijzondere gebeurtenis.

  Wat zoeken we?
  – 4 mensen die attenties willen wegbrengen
  waaronder 1 coördinator die
  – de adressen voor attenties verdeelt onder de bezoekers
  – waar attenties bestemd zijn voor ouderen, contact opnemen met ouderenbezoeker die de attentie brengt
  – aanspreekpunt is voor teamleden en coördinatoren van de overige teams

  Gevraagde vaardigheden:
  – administratieve vaardigheden
  Inzet van tijd: 10 uur per jaar
  Vind je het leuk om vanuit de geloofsgemeenschap een blijk van aandacht te geven bij bijzondere gebeurtenissen, dan is dit misschien iets voor jou!
  Mail naar: pastoraat@3ranken.nl


  2. Welkomstteam

  Taak:
  Dit team laat nieuwe leden van de geloofsgemeenschap weten dat zij welkom zijn. Teamleden bezoeken hen en waar gewenst helpen zij hen het eerste jaar een plek te vinden in onze geloofsgemeenschap.

  Wat zoeken we?
  – 1 coördinator die
  –  aanspreekpunt is voor de teamleden;
  –  contact onderhoudt met coördinatoren van andere teams;
  – adressen verdeelt onder de teamleden;
  – in/uitschrijvingsformulieren verzamelt, verwerkt, dan wel binnen de organisatie doorgeeft.
  Gevraagde vaardigheden: administratieve en organisatorische vaardigheden
  Inzet van tijd: 20 uur per jaar
  – 5 bezoekers: mensen die nieuwe leden willen bezoeken en hen helpen een plek te vinden in de geloofsgemeenschap.

  Gevraagde vaardigheden:
  – gemakkelijk contact maken en thuis zijn in de geloofsgemeenschap om nieuwe leden wegwijs te maken;
  – overzicht hebben van de PKN geloofsgemeenschappen en de RK parochie binnen Apeldoorn.
  Inzet van tijd: ca. 20 uur per jaar (10 adressen)

  Vind je het een uitdaging nieuwe mensen te ontmoeten, of heb je belangstelling, maar ook vragen?
  Mail naar: pastoraat@3ranken.nl


  3. Team Buurtgroepen

  Taak:
  Het bevorderen van onderling contact, bezieling en verbondenheid in je eigen straat/buurt. Hierbij wordt uitgegaan van minimaal 4 x per jaar in informele sfeer bij een van de deelnemers thuis.

  Wat is de opzet?
  – groepen van 7 tot 14 mensen uit een (een deel van) straat of meerdere straten, afhankelijk van belangstelling;
  –  2 aanspreekpunten per buurtgroep met als taak:
  – uitnodigen van deelnemers voor de bijeenkomsten;
  – functioneren als gespreksleider;
  – deelnemen aan jaarlijkse ontmoeting met de andere aanspreekpunten van de buurtgroepen.

  Inzet van tijd:
  als lid van een buurtgroep ca. 6 uur per jaar (4 bijeenkomsten)
  – als aanspreekpunt 4 uur per jaar extra

  Voel jij je betrokken op je buurt en houd je van sociaal netwerken?
  Wil je de buurtcontacten bevorderen, maar ook inhoudelijk verdiepen?
  Dan is dit misschien wel een taak voor jou!
  Mail naar: pastoraat@3ranken.nl


  4. Team Buurtgroepen

   Wat hebben we nodig?
  2 coördinatoren van de buurtgroepen met als taak:
  aanspreekpunt voor:
  – teamleden en coördinatoren overige teams;
  – mensen die een buurtgroep zoeken;
  – bijhouden overzicht van bestaande buurtgroepen;
  – verspreiden van het door pastores aangereikte ondersteunende  materiaal t.b.v. bijeenkomsten buurtgroepen.
  – organiseren van een ontmoeting van de aanspreekpunten van de buurtgroepen (1 of 2 keer per jaar)

  Gevraagde vaardigheden: administratieve, organisatorische en communicatieve vaardighedeN
  Inzet van tijd: ca. 15 uur per jaar

  Wil je wel wat organiseren, maar ook weer niet al te veel?
  Vind je het prettig met je buurt contacten te onderhouden?
  Heb je wel belangstelling maar ook nog vragen:
  Mail naar: pastoraat@3ranken.nl


  5. Pastoraal Team

  Taak:
  Pastoraat en pastorale ondersteuning op aanvraag verzorgen!

  Wil jij je graag inzetten om mensen te ondersteunen bij bijvoorbeeld ziekte, of in crisissituaties?
  Wil jij er zijn voor hen die rouwen of eenzaam zijn?
  Wil jij met mensen praten over bijvoorbeeld geloofsvragen?
  Dan is dit mogelijk iets voor jou….!

  Wat hebben we nodig?
  Er zijn drie wijkteams, ieder met een eigen pastor.
  minimaal 3 pastorale bezoekers per wijkteam
  (ouderlingen, pastoraal medewerkers)

  Gevraagde vaardigheden:
  – pastorale ervaring; goed kunnen luisteren en goede vragen kunnen stellen; warm en meelevend zijn; zorgvuldig omgaan met vertrouwelijkheid; weten van (on)mogelijkheden van onze geloofsgemeenschap zijn (je bent geen professional).
  Voor de noodzakelijke continuïteit van het werk in een wijkteam wordt gevraagd ten minste 2 jaar (m.u.v. van een ouderling – 4 jaar) een functie te vervullen.

  Ben je communicatief sterk?
  Kun je goed luisteren?
  of heb je belangstelling, maar ook vragen?
  Mail naar: pastoraat@3ranken.nl


  6. Team ouderenbezoek

  Taak:
  Bezoek, ten minste 1 x per kwartaal, aan mensen van 80 jaar en ouder.
  Heb jij affiniteit met ouderen?
  Wil je mee vorm geven aan het aandacht geven aan die oudere?
  Wil je de schakel zijn tussen de oudere en de geloofsgemeenschap?
  Dan is dit iets voor  jou!

  Wat zoeken we?
  – Mensen die contact willen onderhouden met een of meerdere ouderen in de wijk
  Gevraagde vaardigheden:|
  affiniteit met ouderen, kunnen luisteren, trouw, jezelf niet op de voorgrond plaatsen.

  – 2 coördinatoren (ouderling en/of pastoraal medewerker)
  Hun taak is:

  • aanspreekpunt zijn voor de ouderenbezoekers;
  • contact onderhouden met de coördinatoren van andere teams;
  • overzicht houden van het netwerk van bezoekers;
  • ontstane lege plekken invullen;
  • indien nodig zoeken naar nieuwe matches;
  • participeren in de Taakgroep Pastoraat.
   Gevraagde vaardigheden: administratieve, organisatorische en communicatieve vaardigheden.

  In dit team is continuïteit belangrijk. Daarom vragen wij voor hiervoor medewerkers die bereid zijn ten minste 2 jaar mee te werken.

  Spreekt het bezoeken van ouderen je aan?
  Heb je wel belangstelling, maar ook nog vragen?
  Mail naar: pastoraat@3ranken.nl