Meditatie

Wereldwijd wordt er door miljarden mensen gemediteerd in vele vormen. In verbondenheid met verschillende religieuze tradities. Een meditatief klimaat kenmerkt zich door een sfeer van mildheid, aanvaarding en ruimte voor ieders eigenheid.

Ruimte om bijvoorbeeld zoekend en tastend je weg te gaan zonder alles zo vast en zeker te weten. Als jij je hierin herkent, vind je wellicht die ruimte in de brede praktijk van de christelijke meditatie. Christelijke meditatievormen wijzen, hoe verschillend ook, wel in een duidelijke richting: namelijk naar een verstilde omgang met God. Naar een spiritueel proces van omvorming in liefde. Daarover hebben wij geen beschikking. Christelijke meditatie kan je helpen om je open te stellen voor wat je daarbij mag ontvangen.

Ook dit seizoen kun je weer deelnemen aan een meditatiegroep in De Drie Ranken, elke 2e en 4edinsdag van de maand. De meditatie is in de nieuwe stilteruimte van De Drie Ranken. We beginnen om 18.30 uur en ronden om 20.00 uur af met een kop koffie/thee.