Geloofsgemeenschap De Drie Ranken – Wijkgemeente in Apeldoorn

Drie Ranken Logo
  1. Koop de tijd uit!

    Zondag 19 augustus sluiten we de lezingen af uit de brief van Paulus aan de Efeziërs. Zoals gewoonlijk eindigt  hij zijn brieven met een aantal vermaningen. Alsof hij zijn lezers nog even aan een en ander wil herinneren. Één van die vermaningen is deze: ‘Gedraag je als wijzen die de tijd uitkopen, want de dagen zijn boos’.(zo de Naardense bijbel). In de nieuwe vertaling heet het: ‘gebruik je dagen goed, want we leven in een slechte tijd’. daar kun je natuurlijk niet tegen zijn. Maar: is de tijd waarin we leven wel zo slecht, slechter dan andere tijden? En ook: de tijd uitkopen of je dagen goed gebruiken…hoe doe je dat eigenlijk? Wanneer is het ‘goed’ en ook: wie bepaalt dat? Zondag 19 augustus, 09.00 en 10.30 uur.time