Geloofsgemeenschap De Drie Ranken – Wijkgemeente in Apeldoorn

Kinderen en de maaltijd van de Heer

Drie Ranken Logo
 1. Binnen de geloofsgemeenschap van de Drie Ranken is het al sinds 1986 gebruikelijk dat kinderen vanaf 7 jaar met hun ouders meegaan tijdens de viering van de Maaltijd van de Heer. Destijds is besloten dat kinderen hiervoor een aantal voorbereidingsavonden volgen, zodat ze weten wat ze meevieren als ze aan de Maaltijd gaan.

  Onderwerpen die tijdens deze avonden aan bod komen zijn o.a.:

  • Welke symbolen kennen we in het dagelijks leven, en welke in de kerk?
  • Wanneer voelen we ons ‘thuis’ in de kerk?
  • Hoe vieren we de maaltijd thuis, en hoe in de kerk?
  • Voorbereiding op de maaltijd van de Heer.
  • Er wordt een lied aangeleerd, dat ook in de dienst gezongen wordt.

  Ook worden de kinderen vertrouwd gemaakt met zaken als:

  • Hoe ziet de kerkzaal er eigenlijk uit: we gaan één avond op verkenning.
  • Wat staat er op het liturgisch centrum, en waarom staat dat daar.
  • Hoe gaat het avondmaal in z’n werk? We oefenen één avond in de kerkzaal als voorbereiding op de dienst.

  Tijdens de avonden mogen de ouders “onopvallend” aanwezig zijn, om zo mee te krijgen wat er allemaal verteld was, en hier zo nodig thuis nog over door te praten.

  Ouderavond

  Voorafgaand aan de voorbereidingsavonden vindt er een ouderavond plaats.
  Tijdens deze avond komen globaal de volgende onderwerpen aan bod:

  • Rondje voorstellen
  • Waarom doet je kind mee aan deze voorbereiding?
  • Wat beleef je zelf bij de Maaltijd van de Heer?
  • Welke vragen leven bij u/jou?

  De medewerkers

  De organisatie is in handen van Lex Arends en Marianne Katerberg.
  Zij zorgen ervoor dat de zalen gereserveerd worden, het ‘lesmateriaal’ aanwezig is, de diakenen ingelicht worden over de gang van zaken tijdens de dienst, enz.
  Lex is het aanspreekpunt binnen het JWO.
  De kinderen die zich aangemeld hebben, worden zo nodig in twee groepen opgesplitst (7-9 jaar en 10-12 jaar). Dit gebeurt indien er meer dan ong. 15 kinderen meedoen.
  In principe wordt met beide groepen dezelfde voorbereiding gedaan, maar kunnen gesprekken tijdens de avonden uiteraard wat anders verlopen.

  Rooster

  De avonden worden één keer per twee jaar gehouden. De volgende staat gepland voor het voorjaar van 2022.

  Meer informatie

  Mocht u nog vragen hebben, stuur dan een mailtje naar mvdh@3ranken.nl