Geloofsgemeenschap De Drie Ranken – Wijkgemeente in Apeldoorn

De kerkzaal

Drie Ranken Logo
 1. De kerkzaal

  interieurDe een komt er wekelijks, een ander soms of misschien wel nooit. De kerkzaal in De Drie Ranken. En al kom je er vaak… weet je dan waarom het staat zoals het staat en waarom het er uitziet, zoals het er uit ziet? Ik neem u graag in gedachten mee voor een ‘rondleiding’.

  We beginnen bij de ‘achterste’ deur, eigenlijk de hoofdingang en betreden al meteen de liturgische ruimte. Tot de brand (in maart 1995) toen deze kerkzaal door brand was verwoest, was de verhoging voorin de kerkzaal het liturgisch centrum. Na de herinrichting was echter de héle zaal de liturgische ruimte, de plek waar de eredienst plaatsvindt.

  “Herinner u de namen”

  DSCF6611“Herinner u de namen” is de tekst, die je bij het binnenkomen van de kerkzaal ziet staan tegen de wand bij de doopvont. Vanouds was het de gewoonte, dat rondom een kerkgebouw overledenen werden begraven en hun naam te lezen was op hun graven. Dit alles vanuit het geloof dat hun namen blijven bestaan in Gods herinnering omdat zij “geschreven staan in de palm van Gods hand”. Vanuit de samenleving en het maatschappelijk gebeuren komen gelovige mensen dan langs de namen van hen die hen zijn voorgegaan, alvorens zij de kerk binnenkomen. In de kerk lopen zij langs de doopvont (soms gesymboliseerd door het “wijwaterbakje”) en herinneren zich hun eigen naam, waarmee ze gedoopt zijn. Zich bewust, zo opgenomen te zijn in een gemeenschap van “heiligen”, aan wie God zelf zijn naam “Ik ben er voor jullie” verbonden heeft, gaan zij de dienst/viering binnen om één te zijn in het luisteren naar Gods Woord, in het gebed en in het vieren van de sacramenten. Het kerkhof is niet rondom De Drie Ranken. Daarom is er een plaats gecreëerd bij de ingang van de kerkzaal en bij de doopvont om de namen van hen die ons zijn voorgegaan te bewaren. Het symbool van geloof, hoop en liefde, verbeeld in het gekleurde kerkraam, is óók verbeeld in de gedachtenistekens met de namen van de overledenen. Kaarsjes gedachteniswandVan alle overledenen wordt de naam ingeschreven in het Gedachtenisboek en is er gelegenheid een kaarsje aan te steken. Voor een overledene of vanwege ziekte of zorgen, maar evenzogoed vanuit dankbaarheid. Voor parochianen en gastleden is dit ook een vertrouwde plek om een kaarsje te branden voor Maria. Onze bloemengroep zorgt ervoor dat er wekelijks bloemen staan bij de Maria icoon.

  Doopvont 

  DSCF6609De doopvont is achthoekig, evenals de doopcarrousel, de tabernakel en de liturgietafel. Zeven is het getal van de volheid. Achthoekig (7 + 1) om te symboliseren dat doop, maaltijd, liturgie méér zijn dan de volheid. Niet te bevatten, niet te omvatten. De doopvont is door het borrelend water een bron, waaruit levend water ontspringt. Boven de doopvont hangt de doopcarrousel ‘Jouw naam staat gegrift in de palm van Gods hand’, met van iedere dopeling een jaar lang een duifje. Misschien wel leuk om te weten dat de carrousel, de doopduifjes en de gedachtenistekens worden gemaakt door de vakgroep Ambachten van ’s Heerenloo.

  Paaskaars

  Naast de doopvont staat de Paaskaars, Licht van God. Brandend als je binnenkomt en brandend als je naar huis gaat. Van Pasen tot Pinksteren staat de nieuwe, in de Paasnacht ontstoken kaars vóór in de kerk, maar vanaf Pinksteren is het aan ons om de boodschap van God, het Licht van God, mee te nemen en uit te dragen naar de wereld om ons heen. Als je langs de kaars gaat krijg je iedere keer deze opdracht mee.

  Drie Ranken raam
  raamLopen we verder de kerkzaal in, dan wordt je oog getrokken door het prachtige, voor ons inmiddels karakteristieke, glas-in-loodraam in de buitenmuur. Geloof-Hoop-Liefde, een kunstwerk van de Apeldoornse kunstenaar Harry Meek, (1922-2012). Het raam wordt ’s avonds en ’s nachts vanuit binnen verlicht.

   

  Liturgietafel

  DSCF6613De tafel, eveneens achthoekig, de lezenaar én de drie toortsen zijn op eenzelfde manier vormgegeven en ontworpen door Pim van Dijk. Een goed observeerder zal ontdekken dat de tafel a.h.w. ‘op opgeheven handen steunt, door handen wordt gedragen. De drie toortsen staan met de punt naar elkaar en op drie verschillende hoogtes. Elk apart, maar toch één geheel, verbeelden ze de Drie-enigheid.

  Tabernakel en godslamp

  In de vensterbank zijn de tabernakel en de Godslamp te zien. Na het onttrekken van De Drie Ranken aan de eucharistievieringen is de tabernakel helaas leeg, maar de Godslamp heeft de protestantse wijkgemeente graag in ontvangst genomen. Toen is beloofd deze brandend te zullen houden. In de vensterbank staat een aardewerken schaal, een kan en 2 bekers, gemaakt in de pottenbakkerij van Taizé. Dit avondmaalsstel wordt gebruikt bij de maaltijdvieringen van het Hemels Gelag. De andere grote stenen (avondmaals)schaal met daarin de afbeelding van een vis is een cadeau van onze partnergemeente Rostock/Biestow, Duitsland. Links naast het orgel treft u een paar kleine orgelpijpjes aan, eveneens afkomstig uit Rostock. Zo zijn we in onze vieringen met hen verbonden.’