In gesprek over onze toekomst

Wijkbijeenkomsten voor gemeenteleden van onze geloofsgemeenschap

Vorige week heeft het bericht dat ds. Henri ten Brinke per 1 oktober gaat vertrekken u vast overvallen. Net als bij u komt ook bij ons als kerkenraad de vraag op: ’Hoe gaan we verder’. De afgelopen 10, 20 jaar is er veel gebeurd in en rondom onze geloofsgemeenschap. De langdurige verbouw, een verandering in wijkindelingen, komende en gaande mensen, de liturgie, de muziek, vergrijzing, vieringen voor jongeren, enz. Dat heeft veel met ons allemaal gedaan. Tel daar de laatste twee ‘coronajaren’ bij op en het zal duidelijk zijn dat we op een punt gekomen zijn dat we nodig om met elkaar in gesprek moeten gaan. Dat waren we al van plan maar wordt nu door de komende vacature urgent.

Als kerkenraad gaan wij ons namens u bezig houden met de ‘zakelijke’ kant, maar ten aanzien van de invulling willen met u in gesprek.
In de geloofstekst van onze geloofsgemeenschap staat:

Geloven is voor ons groeien in vertrouwen en oefenen in liefdevol, goed leven, zoals God het bedoeld heeft. Daarbij vinden we de belangrijkste bronnen van inspiratie in de Bijbelse verhalen en in de persoon van Jezus. Zij geven ons richting voor ons eigen bestaan en hoop voor onze wereld. Voor deze manier van geloven hebben we elkaar nodig. Daarom vormen we een geloofsgemeenschap.

Uitgaande van deze basis: Wat heeft u nodig/ wat vindt u nodig, om zo met elkaar geloofsgemeenschap te kunnen zijn/ te kunnen blijven?

Uitnodiging wijkbijeenkomsten

De afgelopen twee jaar en ook nu nog, hebben we elkaar gemist in en om De Drie Ranken. En nog is het voor velen lastig om in een grote groep bij elkaar te komen. Maar omdat het juist nu belangrijk is om elkaar hierover te spreken, durven we toch uit te nodigen om naar een van onze bijeenkomsten te komen, al is het kort dag. Elke bijeenkomst begint in De Kerkzaal, waarna we in kleinere groepen uiteen gaan. Uiteraard met steeds anderhalve meter afstand en met mondkapje.

  • Woensdag 9 februari om 15.00 uur.
  • Woensdag 9 februari om 19.30 uur.
  • Woensdag 16 februari om 20.00 uur. 

Aanmelden

Omdat bij de kleine groepjes gespreksleiders zijn is het fijn als we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Aanmelden kan via scribaat@3ranken.nl  via tel. 06 – 537 838 08 (Gert Nijmeijer) of via een bericht in de brievenbus van De Drie Ranken. Vanaf zondag na de viering ligt er ook een intekenlijst in de hal van de kerk. Spreek eventueel met bekenden af om samen te gaan. Dat is wel zo gezellig. We hopen van harte dat u ondanks uw misschien volle agenda toch tijd kunt vrijmaken om met ons in gesprek te gaan.

Vervoer nodig?

Is vervoer een probleem, dan heeft de diaconie hiervoor een oplossing. Bel Anneke Scherpenzeel, tel. 533 84 55.
Wij kijken ernaar uit, al is het op afstand, elkaar te ontmoeten. Namens de kerkenraad, Tineke Breuer en Gert Nijmeijer, voorzitters.