Huwelijk John Kamphuis en Esther Heurneman

Vrijdag 7 mei om 13.30 uur is er een trouwviering in de kerk. John Kamphuis en Esther Heurneman willen elkaar trouw beloven en een zegen vragen over hun relatie. Ieder die dat wil kan de viering mee volgen via de gebruikelijke weg. Na de viering, ongeveer 14.45 uur kan wie dat wil het bruidspaar buiten (Violierenplein) begroeten, uiteraard op afstand. We wensen hen veel geluk en zegen toe! Het liturgieboekje kan hier geopend worden.