Geloofsgemeenschap De Drie Ranken – Wijkgemeente in Apeldoorn

Drie Ranken Logo
 1. Happy Hour: over bouwperikelen en stoelen

  Op 10 maart gaf Carlien Krist tijdens het Happy Hour na de vieringen een presentatie over de stand van zaken van de vernieuwbouw. Er wordt door het projectbureau ongelofelijk hard gewerkt om te zorgen de kwaliteit van de bouw wordt zoals in de contracten is afgesproken. Om hiervoor te zorgen wordt veel gecontroleerd, overlegd en vergaderd.

  Ondertussen krijgt het nieuwe gebouw steeds meer haar vorm en is het mooi om te ervaren hoe de ruimtes worden als je de mogelijkheid hebt om binnen te kijken. Dit is helaas niet altijd voor iedereen mogelijk en daarom wordt op 18 en 20 maart a.s. van 16.30 – 17.30 uur voor vertegenwoordigers van gebruikersgroepen (zij hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen) en op 28 maart a.s. 16.00 – 17.00 uur voor maximaal 80 leden uit de geloofsgemeenschap een rondleiding georganiseerd.

  Ondertussen is de inrichtingscommissie bezig met de (hoe kan het ook anders) de inrichting van het gebouw. Ook over de inrichting van de kerkzaal wordt steeds meer duidelijk. Tijdens het Happy Hour kon worden proef-gezeten op één van de hergebruikte en beklede stoelen. Deze zullen de ‘zachte’ stoelen uit de oude kerkzaal gaan vervangen.

  Hoewel de aannemer aangeeft op schema te liggen voor de oplevering hebben wij onze twijfels of dit schema wel gehaald gaat worden. De kerkenraad heeft in ieder geval besloten om de officiële opening pas te organiseren als de inrichting helemaal kompleet is en ook bijvoorbeeld het orgel teruggeplaatst is in de kerkzaal. Dit zal pas kunnen als al het vocht uit het gebouw verdwenen is. Mocht dat later zijn dan de startzondag, dan zal deze verplaatst worden naar een later tijdstip zodat de opening van de nieuwe Drie Ranken en van het nieuwe seizoen op hetzelfde moment zal kunnen plaatsvinden.

  De gebruikte presentatie tijdens het Happy Hour kunt u hier downloaden.