Geloofsgemeenschap De Drie Ranken – Wijkgemeente in Apeldoorn

Drie Ranken Logo
 1. Happy Hour: interieurkwesties

  Na de beide kerkdiensten van afgelopen zondag 11 november gaf Carlien Krist, namens de interieurcommissie, in de bovenruimte een heldere presentatie over de inrichting van de kerkzaal, de jeugdruimten en de vergaderzalen. In een eerdere presentatie die de inrichtingscommissie in september verzorgde, is al uitgebreid stilgestaan bij de inrichting van de nieuwe ontmoetingsruimte, nu waren de andere ruimten aan de beurt. Er was ruime belangstelling voor haar verhaal en er werden na afloop diverse vragen gesteld. Het happy hour blijft hiermee een goede manier om de gemeenteleden te informeren.

  Kleurgebruik

  De inrichtingscommissie heeft voor de inrichting van de verschillende ruimten een wensenlijstje opgesteld, gebaseerd op de inventarisatie van de wensen van alle gebruikersgroepen.. Een van de wensen is een evenwichtig kleurgebruik, zodat de verschillende ruimten goed te herkennen zijn. Er is gekozen om de liturgische kleuren groen, rood/paars en wit te gebruiken. De hoofdkleur van de ontmoetingsruimte is groen, de kleur van de vergaderzalen wordt rood/paars, de hoofdkleur in de kerkzaal en de stilteruimte is wit en de kleur van de jeugdruimten wordt blauw. De kleuren zullen zodanig worden toegepast, dat ze niet de boventoon voeren, maar subtiel in het interieur zullen worden verwerkt, bijvoorbeeld in het meubilair of in de vloerbedekking.

  Hergebruik of nieuw?

  Sommige meubels kunnen goed worden hergebruikt, zoals de stoelen van de kerkzaal. Maar er is ook bewust gekozen voor de aanschaf van nieuwe meubels. Zo zullen de liturgische elementen, zoals het doopvont en de kansel, worden vervangen door nieuwe. Voor de huidige liturgische meubels zal een goede bestemming worden gezocht.

  Financiën

  Zoals eerder verteld, is er een bedrag van ongeveer 250.000 euro nodig voor de volledige inrichting. Daaronder valt onder andere de aanschaf van een nieuwe licht- en geluidsinrichting, de aankleding van de ruimten en een presentatiewand in de kerkzaal. De gemeente had al 100.000 euro beschikbaar voor dit doel, de overige 150.000 euro probeert de Actiecommissie Kerk in Richting bij elkaar te krijgen door allerlei acties te houden, samen met talloze vrijwilligers. Ondertussen is er al een bedrag van 62.000 euro binnen, wat al een geweldig resultaat is, na zo’n korte tijd. Om het geld goed te besteden, heeft de inrichtingscommissie, in overleg met andere betrokken partijen, zoals de kleine Kerkenraad en de kerkrentmeesters, een prioriteitenlijst opgesteld, zodat de belangrijkste zaken op het wensenlijstje in elk geval direct gerealiseerd kunnen worden.

  Transitieperiode

  Volgens de bouwplanning zal het gebouw medio maart 2019 worden opgeleverd. Maar dan begint de klus pas: niet alleen moeten we dan de kleine kerkzaal ontruimen en verhuizen naar de nieuwe ruimte, tegelijkertijd moet de inrichting voor een groot deel gereed zijn. Sommige zaken hebben meer tijd nodig, zoals het terugplaatsen van het orgel. Omdat het nieuwe gebouw nog veel vocht zal bevatten, kan het orgel niet direct worden geplaatst. Eerst moet de nieuwe kerkzaal droog zijn en een stabiele temperatuur hebben. Al met al zal de transitieperiode naar verwachting een half jaar in beslag nemen. De feestelijke opening van het nieuwe gebouw hopen we op de startzondag in september 2019 te verrichten.

  Vragen

  Enkele vragen die werden gesteld, na afloop:

  • Gaan we tijdens de verhuizing van de kleine kerkzaal naar de nieuwe ruimte tijdelijk ergens anders kerken?
   Antwoord: Het is niet de bedoeling, maar een punt van overleg met de projectontwikkelaar.
  • Is het mogelijk om een rondleiding op de bouwplaats te krijgen?
   Antwoord: Misschien in een later stadium, nu is nog te vroeg. Het Projectbureau zal dit moeten overleggen met de aannemer. Het is in elk geval niet de bedoeling dat we met grote groepen over de bouwplaats gaan lopen, maar misschien zijn er wel andere mogelijkheden. Hier komen we nog op terug.
  • Wat gebeurt er met het oude liturgisch meubilair?
   Antwoord: dat is nog niet duidelijk, maar we zullen er in elk geval zorgvuldig mee omgaan. Dat geldt voor alle spullen die we niet zullen hergebruiken, maar die nog wel (gebruiks)waarde hebben!
  • Denken jullie aan voldoende stoelen met armleuningen? We worden allemaal ouder en dan zijn leuningen fijn als steuntje bij het opstaan
   Antwoord:  we zullen dit punt meenemen in de criteria.

  Het volgende Happy Hour met informatie over de vernieuwbouw zal worden gehouden op zondag 13 januari 2019, na de vieringen. We slaan een maand over, omdat december al zo druk is. Iedereen is dan weer van harte welkom!

  Degenen die de presentatie van Carlien Krist nog eens willen bekijken, kunnen die hier downloaden