Hanneke Siebert verbonden als nieuwe predikant

De Drie Ranken heeft in Hanneke Siebert een nieuwe predikant. Ze is afkomstig uit (en woonachtig in) Enschede, en is in de viering van zondag 17 september verbonden aan onze geloofsgemeenschap. Welkom Hanneke in ons midden!

In de Drieklank op pagina 4 staat ter kennismaking een uitgebreid interview met Hanneke