Gezamenlijke Kerstdienst op 2e Kerstdag

Zondag 26 december is er voor het eerst één gezamenlijke kerkdienst van de Protestantse Gemeente Apeldoorn.
De dienst is alleen online te volgen via deze link.
De orde van dienst vindt u hier

Het thema is: ‘Daar waar plaats is’.
We maken een vertaalslag van de herberg uit het Kerstevangelie via de Herberg in Apeldoorn naar de samenleving van vandaag.De dienst is voorbereid door voorgangers Sjoerd Muller en Gertrudeke van der Maas, Moniek Mol, coördinator van inloophuis de Herberg en Bas Stigter, voorzitter van het Beraad van Kerken Apeldoorn.Voor het liturgieboekje, zie PDF bestand in de bijlage.De collecte is voor Inloophuis de Herberg in Apeldoorn. Een bijdrage kan worden gegeven via de Appostel app, de QR code, of door een gift over te maken naar de rekening van de Centrale Diaconie: NL 25 RABO 03734 10 999.