Geloofsgemeenschap De Drie Ranken – Wijkgemeente in Apeldoorn

Drie Ranken Logo
 1. Gevolgen Corona-virus

  nieuw_coronavirus_in_chinaNaar aanleiding van de coronavirus-uitbraak hebben het RIVM en de overheid (en ook de landelijke kerk) min of meer dwingende adviezen gegeven die ook voor ons gevolgen hebben. Eén van deze adviezen is om activiteiten die door meer dan 100 mensen bezocht worden geen doorgang te laten vinden.

  Om geen discussie te krijgen over getallen, en omdat veel van de bezoekers van onze activiteiten in de kwetsbare doelgroep vallen, is besloten om tot 31 maart alle kerkelijke activiteiten waar een substantieel aantal bezoekers wordt verwacht te annuleren.

  Dit betekent concreet het volgende:

  • Er zullen geen vieringen gehouden worden.
  • Alle geplande activiteiten met een ’substantieel aantal bezoekers’ (zoals ‘samen eten’, repair cafe, geplande concerten, e.d.) zullen worden geannuleerd.
  • Huurders van onze ruimtes zal worden gevraagd ernstig te overwegen of het noodzakelijk is dat hun activiteit doorgang vindt.
   Mochten zij vinden dat dat zo is dan zal in overleg met beheer gekeken worden of er mogelijkheden zijn.
  Er wordt middels pamfletten bij de toegangsdeuren van de kerk aandacht gevraagd voor het respecteren van de hygiënemaatregelen.

  Voor het verlenen van pastoraat wordt door de PKN het volgende advies gegeven:

  Er is op dit moment geen aanleiding anders om te gaan met bezoekwerk, dan met een gewone griep het geval zou zijn. Een goede hygiëne volstaat als de bezochte niet lijdt aan het coronavirus. Mocht dat wel het geval zijn dan is het wijs, zolang het om de milde variant gaat en als er contact moet zijn, dit even te beperken tot de telefoon. Wordt de ziekte erger en is pastorale zorg noodzakelijk, dan is overleg met de behandelend arts de juiste weg.

  Op zondag 15 maart wordt op NPO2 om 9.20 uur een korte meditatie door ds. René de Reuver vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk uitgezonden. Dit ter vervanging van de kerkdiensten die zondag niet door gaan. Deze uitzending wordt verzorgd door de EO.