Geloofsgemeenschap De Drie Ranken – Wijkgemeente in Apeldoorn

Gemeentecontacten Rostock

Kirche RostockBiestow Drie Ranken Logo
 1. Kirche RostockBiestowSinds begin 1989 heeft de werkgroep Gemeentecontacten ROSTOCK contact met de Partnergemeente van de Maten: ROSTOCK-BIESTOW. Rostock-Biestow ligt in het noorden van Duitsland (voormalige D.D.R.), aan de Oostzee. Rostock is een grote havenstad. Biestow ligt tegen Rostock aan; kerkelijk gezien is het een vrij uitgestrekte plattelandsgemeente waartoe ook omliggende dorpen behoren.

  De eerste bezoeken, die vanuit de kerk de Maten aan Rostock-Biestow werden gebracht, waren nog voor de “Wende”. Het is goed geweest, dat de contacten toen reeds gelegd zijn. Het maakt het beleven van en het meeleven in de nieuwe situatie vollediger. Ondanks de vrijheid en de vele veranderingen die men momenteel in het oosten van Duitsland ondergaat, is de behoefte aan een partnergemeente nog duidelijk aanwezig. Het is goed om over de vrijheid en de gewijzigde situatie met elkaar te praten. Een paar maal per jaar vinden er bezoeken over en weer plaats.

  De laatste jaren gaan we met Hemelvaartsdag met leden van geloofsgemeenschap De Drie Ranken naar Rostock-Biestow. In september komen gemeenteleden van de partnergemeente Rostock-Biestow naar Apeldoorn. Naast de informele gesprekken, de uitstapjes en de individuele contacten in o.a. de gastgezinnen wordt meestal per bezoek een thema voorbereid.

  De werkgroep in Rostock-Biestow en de werkgroep in de Maten werken het thema uit in verschillende bijeenkomsten. Tijdens het bezoek wordt aan dit thema dan in een bezinningsgesprek en in de zondagse kerkdienst aandacht besteed. Naast deze officiële uitwisseling zijn er individuele- en groepbezoeken mogelijk. Ook worden er jeugduitwisselingen georganiseerd.

  September 1999 hebben we in Apeldoorn met meer dan 40 gemeenteleden uit Rostock-Biestow het 10 jarig bestaan van onze partnerschap gevierd. Tijdens deze feestelijke ontmoeting is wederom duidelijk geworden wat partnerschap betekent en dat dit overgaat in vriendschap.

  In principe wordt iedereen vanuit de wijkgemeente de Maten de gelegenheid geboden eens een bezoek aan Rostock-Biestow mee te maken; het is immers een GEMEENTECONTACT.

  Heeft U/jij interesse zo’n bezoek mee te maken of wilt U/jij meer weten over de contacten met de partnergemeente van onze kerk, dan kan contact opgenomen worden met één van de contactpersonen van de werkgroep Gemeentecontacten Rostock.
  Je kunt natuurlijk ook eens op de site van de gemeente van Rostock-Biestow kijken