Geloofsgemeenschap De Drie Ranken – Wijkgemeente in Apeldoorn

Gemeentecontacten Rostock

Drie Ranken Logo
 1. Kirche RostockBiestowVan begin 1989 tot Pinksteren 2019 had de werkgroep Gemeentecontacten ROSTOCK contact met de Partnergemeente van de Maten: ROSTOCK-BIESTOW. Rostock-Biestow ligt in het noorden van Duitsland (voormalige D.D.R.), aan de Oostzee. Rostock is een grote havenstad. Biestow ligt tegen Rostock aan; kerkelijk gezien is het een vrij uitgestrekte plattelandsgemeente waartoe ook omliggende dorpen behoren.

  De eerste bezoeken, die vanuit de kerk de Maten aan Rostock-Biestow werden gebracht, waren nog voor de “Wende”. Het is goed geweest, dat de contacten toen reeds gelegd zijn. Het maakt het beleven van en het meeleven in de nieuwe situatie vollediger. Ondanks de vrijheid en de vele veranderingen die men momenteel in het oosten van Duitsland ondergaat, is de behoefte aan een partnergemeente nog duidelijk aanwezig. Het is goed om over de vrijheid en de gewijzigde situatie met elkaar te praten. Een paar maal per jaar vonden er bezoeken over en weer plaats.

   

  September 1999 hebben we in Apeldoorn met meer dan 40 gemeenteleden uit Rostock-Biestow het 10 jarig bestaan van onze partnerschap gevierd. Tijdens deze feestelijke ontmoeting werd wederom duidelijk wat partnerschap betekent en dat dit overgaat in vriendschap.

  Tijdens Pinksteren 2019, werd een lange tijd van actieve partnerschap afgesloten. We spraken de volgende woorden uit:

  Wat dertig jaar geleden begon, in alle onzekerheid van toen nog de DDR, groeide uit tot een intense vorm van meeleven en betrokkenheid op elkaar. Vriendschappen ontstonden, zorgen en vreugdes werden met elkaar gedeeld. We leerden van elkaar, zongen en baden met elkaar en wisten ons, door alle verschillen heen, verbonden in één Heer. Er waren vele goede, rijke jaren. De eerste contactgeneratie werd echter ouder, mensen ontvielen ons, voorgangers wisselden. Het gemeenschappelijk gedeelde verleden werd door steeds minder mensen gedeeld en bewaard. 
  De laatste jaren werd er weliswaar gezocht naar nieuwe vormen van partnerschap maar ook al deden we ons best, er ontstond niet echt een nieuw elan. Langzaam werd duidelijk dat datgene wat goed was ook een einde mocht krijgen. De kunst van vandaag is om dat niet treurend te doen maar juist in vreugde om wat er werd gedeeld en dankbaarheid voor wat ons door de jaren heen gegeven werd. We vertrouwen erop dat het goede van wat was door zal werken in wat is en komen gaat. Dat de zegen niet is uitgewerkt als we elkaar vandaag het goede wensen voor de toekomst. De Eeuwige die met ons was, zal ook onze voeten leiden in de toekomst. Juist vandaag, met Pinksteren, vertrouwen wij op de Geest die altijd weer nieuwe wegen zoekt en vindt. Voor ieder van ons persoonlijk, voor ons als kerkelijke gemeentes, hier in Biestow, ginds in Apeldoorn. Ons blijven geloof, hoop en liefde, en de meeste daarvan is de liefde schrijft de apostel. Aan die Liefde, waarin wij verbonden blijven, vertrouwen wij ons verleden én ook onze toekomst toe. En zo zal het goed zijn. Ga met God, Vaya con Dios en A Dieu!

  KaarsenstandaardRostockHet was een mooi en waardevol afscheid, dat laatste weekend dat formeel georganiseerd werd door beide werkgroepen.
  Tijdens het weekend werden herinneringen gedeeld en over en weer herinneringscadeaus gegeven. Zo kregen wij een prachtig stel kandelaars die speciaal voor ons gemaakt (mondgeblazen) zijn door een glasblazer in Bad Doberan. Hiervoor hebben de glazen kandelaars die op het altaar van de Biestower kerk staan als voorbeeld gediend.

  De ene kandelaar heeft een groene band, als symbool voor groei en hoop terwijl de andere een paarse  band heeft, als symbool van bezinning en omkeer. Ze zullen een mooie plek in ons kerkgebouw krijgen, als dankbare herinnering voor vele jaren mooie vriendschap. We zullen onze wederzijdse bezoeken en inspiratie niet snel vergeten.