Geloofsgemeenschap De Drie Ranken – Wijkgemeente in Apeldoorn

Giften

Drie Ranken Logo
  1. Uit de diaconiekas worden o.a. de kerst-, en paasgroeten bekostigd, het ouderenwerk, het jeugddiaconaat en een gedeelte van de zondagse bloemengroet.
    Een gift om dit werk te ondersteunen is van harte welkom. Dat kan door te klikken op de deze link

    Wilt u het Jaarproject van de Drie Ranken steunendan kan dit onder rek.nr: NL43 RABO 0136 9338 90.
    o.v.v Jaarproject Diaconie Protestantse Gemeente De Maten-Apeldoorn