Geloofsgemeenschap De Drie Ranken – Wijkgemeente in Apeldoorn

Giften

Drie Ranken Logo
 1. Uit de diaconiekas worden o.a. de kerst-, en paasgroeten bekostigd, het ouderenwerk, het jeugddiaconaat en een gedeelte van de zondagse bloemengroet.
  Een gift om dit werk te ondersteunen is van harte welkom.
  Rek.nr: NL29 RABO 0118 7209 37
  o.v.v. Diaconie Protestantse Gemeente De Maten-Apeldoorn

  Wilt u het Jaarproject van de Drie Ranken steunen
  dan kan dit onder rek.nr: NL43 RABO 0136 9338 90.
  o.v.v Jaarproject Diaconie Protestantse Gemeente De Maten-Apeldoorn