Geloofsgemeenschap De Drie Ranken – Wijkgemeente in Apeldoorn

Emmanuelkoor

Drie Ranken Logo
 1. LiebsterImmanuel05

  Het Emmanuelkoor is opgericht in november van het jaar 1974.
  Doel van het dames- en herenkoor is: ondersteuning bieden bij de zondagvieringen door het zingen van kerkelijke liederen.

  Een greep uit het repertoire:
  Ave Maria (Elgar), Cantique de Jean Racine, O Saviour of de world (Goss), Wohl mir dass ich Jesum habe, De steppe zal bloeien, Zomaar een dak, Kleine Orgelmesse (Haydn), Alles wat adem heeft love de Heer.

  Meestal zingen we vierstemmig en dat doen we eigenlijk ook het liefst.
  Ons koor telt ca 35 leden. We hebben een professionele dirigent, Ineke van Jaarsveld, en een professionele organist, Ingrid Visser.

  Eens in de twee of drie weken zingen we in de grote kerkzaal van de Drie Ranken. Occasioneel zingen we in de Heemhof, Casa Bonita en Randerode. Enkele leden zingen in wisselende samenstelling in het gelegenheidskoor (vormsel, uitvaart). In oecumenische vieringen zingen we vaak samen met De Cantorij, ook onder leiding van Ineke van Jaarsveld.

  In 2001 werden we uitgenodigd om, samen met de Apeldoornse Cantorij, in de Mariakerk de zang te verzorgen van de Christmas Caroldienst als voorbereiding op het Kerstfeest. Twee jaar later nam het Emmanuelkoor zelf de organisatie over en nodigde daarbij een gastkoor uit. We kijken als koor erg uit naar die vieringen.

  Wilt u eens naar ons komen luisteren, of wilt u kijken of ons koor misschien iets voor u is, komt u dan langs op dinsdagavond in De Drie Ranken. Nieuwe leden zijn meer dan welkom. We repeteren op dinsdagavonden van 20.00 uur tot 22.00 uur (niet in de vakanties, zie opWeg!)  Er is pauze voor een kopje koffie.
  Nieuwe leden worden na verloop van tijd door de dirigent uitgenodigd voor een stemtest. Dus, als u graag zingt, schroom dan niet om eens een repetitie mee te maken.

  Voor informatie kunt u zich wenden tot het bestuur:

  Joke Bosman Voorzitter 5424741
  Ineke Beuker Secretaris 5411245
  Bert Vink Penningmeester 5410607
  Truus Böhmer Lid 5418676