Drie Ranken Avond: het programma

De kerkenraad nodigt de leden van onze geloofsgemeenschap uit voor een Drie Ranken Avond (wijkavond) op woensdag 19 april.

Omdat we vooral tijd willen reserveren voor vragen en opmerkingen vanuit de geloofsgemeenschap en voor het gesprek over inhoudelijke thema’s hebben we de informatie over een aantal onderwerpen kort en overzichtelijk bij elkaar gezet in dit informatieblad

Het programma

 • 19.00 uur – Inloop met koffie/thee
 • 19.30 uur – Welkom; openingstekst en ‘10 minuten voor God’
 • 19.45 uur – Omgangsvormen: beschreven in de Gedragscode PGA,
 • 20.00 uur – Vragen en opmerkingen vanuit de geloofsgemeenschap; hierbij mag het ook gaan over onderwerpen die in het informatieblad worden genoemd.
 • 20.30 uur – Jaarrekening De Drie Ranken en de wijkkas; korte toelichting vanuit de kerkrentmeesters
 • 20.45 uur – Toelichting op werken in drie groepen en toelichting op de thema’s
 • 21.00 uur – Koffie mee – vervolgactiviteit in 3 groepen, in een groep naar keuze:
  • Financiën, jaarrekening wijkkas en exploitatie De Drie Ranken: in gesprek met kerkrentmeesters over de details; alle ruimte voor vragen en opmerkingen
  • Inhoudelijk gesprek over: Liturgie en vieren
  • Inhoudelijk gesprek over: Terug naar de bron
 • 22.00 uur – Afsluiting