Geloofsgemeenschap De Drie Ranken – Wijkgemeente in Apeldoorn

Vakantiegeld samen delen 2021

Drie Ranken Logo
 1. Vakantiegeld samen delen.

  Drukwerk

  Samen delen verrijkt iedereen, zowel wie geeft als wie ontvangt. Dat is de gedachte achter de actie Vakantiegeld Samen Delen, die dit jaar voor de 10e keer wordt gehouden. Vanaf 13 april tot en met 3 juni 2021 kunt u een gift geven of een aanvraag indienen.

  In mei ontvangen veel mensen vakantiegeld. Voor de één is dat veel, voor de ander weinig of niets. Er zijn grote verschillen in inkomen. Deze verschillen zijn tijdens de coronapandemie alleen maar groter geworden. Deze actie vanuit de kerken is een gebaar van verbondenheid. Wie een ruim inkomen heeft, wordt uitgenodigd te delen met een plaatsgenoot die het financieel minder goed heeft.

  Bewustwording èn solidariteit
  Daarom wordt in mei en juni de actie ‘Vakantiegeld Samen Delen’ vanuit gezamenlijke kerken van Apeldoorn gehouden.

  Met deze actie hopen we op twee dingen:
  1) bewustwording van de grote verschillen die er in onze samenleving zijn en die alleen maar groter worden;
  2) actieve solidariteit: diegenen die veel ontvangen, nodigen we uit om te delen met wie weinig of niets hebben.
  Voor velen een mooie gelegenheid om iets voor een naaste in onze directe omgeving te doen.

  Kijk voor de actie van dit jaar op de pagina www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl

  Bekijk het filmpje van Vakantie Geld Samen Delen.:  Klik HIER.

  Direct doneren? Dat kan door uw gift t/m 3 juni 2021 over te maken op rekeningnummer: NL 69 RABO 037 37 40 298 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn (PKN) o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen. Iedere bijdrage is welkom! Uw gift is aftrekbaar voor de belasting.

  U kunt ook geven via onderstaande QR-code. Uw gift komt dan op hetzelfde rekeningnummer binnen.

  Terug naar diaconale werkgroepen.