Werkgroepen in het diaconaat

Om het diaconale werk in onze geloofsgemeenschap vorm te geven zijn diverse groepen actief: