Diaconaal jaarproject

LogoStadsakkers

Project 2021-2022: Stadsakkers te Apeldoorn

De diaconie heeft rekening houdend met het jaarthema ‘Verduur-Samen’ gekozen voor de Stadsakkers in Apeldoorn. Een lokale biologische akker waar vrijwilligers en deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt werken. De producten worden aan restaurants geleverd en zijn ook verkrijgbaar in hun eigen winkeltje.

Ieder jaar is er een diaconaal project, waar de hele geloofsgemeenschap aan meehelpt om een streefbedrag bij elkaar te sparen. De inkomsten komen van acties als bijv. een deel van de kerstmarkt, de oliebollenverkoop, acties door jongeren,  diaconale collecte op startzondag, sommige collectes Maaltijd van de Heer en andere initiatieven. Om en om kiest de diaconie voor een Nederlands of plaatselijk project en een project van Kerk in actie.

Het streven vanuit De Drie Ranken is om een bijdrage te leveren aan de bouw van een houten kapschuur en aan het gratis verstrekken van producten aan mensen met een kleinere beurs. De kapschuur is nodig omdat er nu materiaal opgeslagen ligt in de open lucht. De kwaliteit van het materiaal gaat daardoor achteruit. Daarnaast is dit enorm diefstal gevoelig.

De Kapschuur is begroot op €15.000,- en wordt ongeveer 6 bij 10 meter. De Stadsakkers is een samenwerking aangegaan met De Bouwmensen in Apeldoorn. Dit is een regionaal opleidingscentrum voor schoolverlaters zonder diploma en voor zij-instromers. Ze volgen daar een opleiding en na diplomering hebben ze gegarandeerd een baan.
Onder begeleiding van docenten gaan de studenten aan de hand van de bouwtekeningen het hout op maat zagen en werkvoorbereidingen uitvoeren op school. Daarna wordt de kapschuur door hen op de Stadsakkers opgebouwd. Als hierdoor de bouw wat langer duurt, heeft dat dus een goede reden. Jouw bijdrage zorgt er dus indirect ook voor dat er studenten zijn die hun opleiding kunnen voltooien en straks een baan hebben.

Meer info: www.stadsakkers.nl 

Opbrengst 

In de viering van 9 oktober 2022 is de opbrengst dit project bekend gemaakt.

Aan Gerrit Baselier van de Stadsakkers is er naast het boek “Alle Goeds!” ook nog €4.750,- overhandigd. Dit bedrag wordt gebruikt voor de kapschuur die er gebouwd wordt.

Alle gevers heel hartelijk dank!