Diaconaal jaarproject

Logo Sant'Egidio

Project 2023-2024: kledingbank Sant’Egidio

De kledingbank van Sant’Egidio koopt nieuw ondergoed, sokken en pyjama’s voor kinderen in. Per maand is daar zo’n €600 voor nodig. Dat is een heel bedrag, maar er maken dan ook zo’n tweeduizend kinderen gebruik van! De diaconie van De Drie Ranken wil dit seizoen de kledingbank van Sant’Egidio graag financieel ondersteunen.

In 2011 is de Stichting Sant’Egidio Apeldoorn gestart met de kledingbank, bedoeld voor mensen in financiële nood. De ingeleverde kledingstukken worden door 45 vrijwilligers gesorteerd en gestreken. Inmiddels maken circa zesduizend mensen gebruik van de kledingbank. Heb je goede kleding, linnengoed of handdoeken, dan kun je die elke maandag van 10.00-15.00 uur inleveren bij Sant’Egidio aan de Oude Beekbergerweg 157 Apeldoorn.

Omdat er steeds meer kinderen zijn die niet beschikken over goed ondergoed, goede sokken of pyjama’s, is de kledingbank speciaal voor hen begonnen met het inkopen van deze kleding. Deze extra activiteit blijkt broodnodig en verdient daarom onze financiële steun.

De kledingbank is slechts een van de activiteiten van Sant’Egidio Apeldoorn. Er is ook een sportspullenbank, een boekenbank en een taalcafé. Daarnaast houdt de stichting zich onder andere bezig met ouderenbezoek en is er een straatteam dat daklozen voorziet van warm eten en drinken.

Meer informatie over de kledingbank is te vinden op de website van Sant’Egidio.

Wil je ons jaardoel steunen? 

Het rekening nummer van de diaconie is NL29RABO 01 18 72 09 37 t.n.v. diaconie Prot. gemeente Apeldoorn o.v.v. Kledingbank Sant’Egidio. Alle giften zijn welkom.

Vragen?

Mail naar Wilma Paulussen, diaconie.secretaris@3ranken.nl  

Vorige projecten

Al jaren steunt de diaconie gedurende een seizoen een geselecteerd project.

Seizoen 2022-2023: Eco Brixs Tearfund

Seizoen 2021-2022: Stadsakkers Apeldoorn