Diaconaal jaarproject

EcoBrixs

Project 2021-2022: Eco Brixs in Masaka, Oeganda.


Het doel van Eco Brixs is om zoveel mogelijk plastic afval om te zetten in duurzame producten zoals straatstenen, afrasteringspalen of houders voor spatschermen als bescherming tegen Covid-19.

Jongeren krijgen toegang tot werkgelegenheid en een opleiding. Van het Eco Brixs team is 40 % onder de 21 jaar. Mensen met een beperking kunnen participeren en betaald werken.  Bij Eco Brixs  heeft 50% van het personeel te maken met een fysieke of andere beperking. Ook de buurt rondom het stadje Masaka profiteert via het systeem “cash4plastic”. Ongeveer 2500 verzamelaars verdienen voor elke kilo plastic dat ingeleverd wordt geld.

We gaan o.a. bijdragen aan de bouw van een eenvoudige visserboot van afvalplastic, aanleg van een plastic was- en droogstraat waarmee er 10 ton plastic per dag gewassen en gedroogd kan worden en een machine die plastic versnippert.

Op de (engelstalige) site www.ecobrixs.org staat nog meer informatie

Wil je ons jaardoel steunen? 

Het rekening nummer van de diaconie is NL29RABO 01 18 72 09 37 t.n.v. diaconie Prot. gemeente Apeldoorn o.v.v. Eco Brixs Tearfund. Alle giften zijn welkom.

Vragen?

Mail naar Wilma Paulussen, diaconie.secretaris@3ranken.nl  

Vorige projecten


Al jaren steunt de diaconie gedurende een seizoen een geselecteerd project.

Seizoen 2021-2022: Stadsakkers Apeldoorn