Diaconie

Om uiting te geven aan onze missie en visie zijn diakenen werkzaam die zich inzetten voor een barmhartige samenleving. Kernwoorden daarbij zijn: Open, kwetsbaar, rechtvaardig, open oog en hand, naar elkaar omzien, ontmoeting met God en met elkaar, elkaar nodig hebben, wijkgericht, duurzaamheid.

Visie van de diaconie:

Vanuit zien en gezien worden in onze wijk De Maten, helpen en ontmoeten.

  • Zien: met open oog en in contact met diverse instanties mensen en situaties opsporen waar inzet door de diaconie noodzakelijk en gewenst is.
  • Gezien worden: zichtbaar en vindbaar zijn in de wijk door PR,  mond-op-mond reclame, folders, contacten met instanties.
  • Helpen: concrete hulp bieden daar waar dit gewenst en gevraagd wordt, eventueel  aanvullend op bestaand hulpaanbod.
  • Ontmoeten: wij willen een open huis bieden voor hen die daar behoefte aan hebben, waar mensen gezien worden.

Werkgroepen in het diaconaat

Om het diaconale werk in onze geloofsgemeenschap vorm te geven zijn diverse groepen actief op deze pagina vindt u hierover meer informatie