Geloofsgemeenschap De Drie Ranken – Wijkgemeente in Apeldoorn

Diaconie

Drie Ranken Logo
  1. De taakgroep diaconaat functioneert als een mantelorganisatie waarbij een duidelijke scheiding is aangebracht tussen bestuurlijke en beleidszaken enerzijds (verantwoordelijkheid van het bestuur) en het diaconale en missionaire veldwerk anderzijds. Ter uitvoering van die taken doet zij een beroep op de diakenen en diaconale medewerkers die binnen de kerk benoemd of aangesteld zijn dan wel maakt hiervoor gebruik van de door haar zelf ingestelde werkgroepen bestaande uit gemeenteleden. De taakgroep kan voor haar toerusting tevens terug vallen op de lokale diaconaal consulent en missionaire medewerker.