Geloofsgemeenschap De Drie Ranken – Wijkgemeente in Apeldoorn

Diaconaal project 2020-2021 “OP GOED VERTROUWEN”

Drie Ranken Logo
 1. Kinderen op Lesbos

  diaconie1De organisatie ‘BORDERLINE LESBOS’ werkt al sinds 2016 op het eiland. Naast eerste opvang bij aankomst van de bootjes en praktische ondersteuning bij het aanvragen van een status, richt deze organisatie zich op het lesgeven aan kinderen tussen de 10-19 jaar. Zo’n 100 kinderen krijgen les: engels, grieks, wiskunde, aardrijkskunde en nemen deel aan een kunstproject. Er wordt gewerkt met vaste docenten. Dit werk willen we graag ondersteunen, omdat onderwijs zó belangrijk is voor hun toekomst.

  Voor meer informatie kun je verder lezen op de website van Kerk in Actie:

  https://www.kerkinactie.nl/projecten/opvang-voor-gestrande-vluchtelingen#more-info of bij de website van de organisatie zelf (engelstalig): https://borderlinelesvos.org/     diaconie2

  Het project vangt aan op onze Startzondag, 20 september, met een collecte bestemd voor dit doel. Daarna zal in de kerk zelf, en op verschillende momenten in het jaar , aandacht voor deze actie gevraagd worden. Juist nu is het nodig om de bestaande hulpverleners te ondersteunen tot er een meer permanente oplossing wordt gevonden voor wat zich op dit eiland (en andere) afspeelt.

  Bijdragen kan nu al via NL29RABO0118720937 t.n.v. Diaconie Prot.Gemeente Apeldoorn o.v.v. Kinderen op Lesbos

  Namens de diaconie alvast dank voor jullie steun!