Geloofsgemeenschap De Drie Ranken – Wijkgemeente in Apeldoorn

Diaconaal project 2017/2018: Zwerfjongeren

Drie Ranken Logo
 1. Zwerfjongeren

  De problematiek van zwerfjongeren in Apeldoorn is groot. Sommige jongeren komen na jarenlange opvang in kinderhuizen op 18 jarige leeftijd op eigen benen te staan. Dit gaat in veel gevallen goed. Toch zijn er een aantal die het niet alleen redden en komen op straat terecht.

  Marco Betman heeft zich het lot van deze jongeren aangetrokken en zet zich in om hen te begeleiden bij het zoeken van o.a. een woning.  In veel gevallen is er geen geld ( €30,00) om zich in te laten schrijven  bij “Woonkeusstedendriehoek” voor een sociale huurwoning en wanneer onderdak is toegewezen moet het ingericht worden. Marco heeft het vertrouwen van velen gewonnen en zo kan hij hen helpen. Door zijn werkzaamheden  bij Stimenz komt hij  in aanraking met de jongeren.  Op de startzondag heeft hij samen met één van de jongeren het project toe ge licht. U kunt zijn boek ‘Buitenspel’ gratis downloden via www.stimenz.nl/buitenspel/ of meer informatie lezen op www.stichtingzwerfjongerenapeldoorn.nl. In het seizoen 2017-’18 wil de diaconie  bepaalde collectes voor de jongeren houden of u kunt het project ondersteunen door een donatie te doen via de penningmeester van de diaconie van De Drie Ranken op:
  reknr:                                            NL43 RABO 0136933890
  Ten name van:                            Diaconie Prot.Gem.de Maten
  Onder vermelding van:             Apeldoorn Jaarproject 17/18.