De Verwondering

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is De-verwondering.jpgIn De Verwondering vertellen we Bijbelverhalen op een manier die uitnodigt om het verhaal mee te beleven en een persoonlijke betekenis te geven. Er is ruimte voor ieders eigen spiritualiteit. Vragen stellen, stilte en creatieve verwerking spelen daarin een duidelijke rol.

Dit blijkt zowel gelovige als niet gelovige mensen aan te spreken. Bijbelverhalen zijn immers oerverhalen over menselijke emoties én daarboven uitgetild worden. Voor de één zijn het geloofsverhalen, voor de ander verhalen die terug te vinden zijn in ons cultureel erfgoed.
Maar altijd verhalen om je over te verwonderen en om je aan de wijsheid te spiegelen die er in besloten ligt.
In De Verwondering vertellen we aan jong en oud. Apart of juist samen: verrassend hoe generaties van elkaar kunnen leren!

Zie voor meer informatie: www.verwondering-apeldoorn.nl of op deze activiteiten pagina. Daar zijn ook de data van de vertelbijeenkomsten te vinden en de contactgegevens