Geloofsgemeenschap De Drie Ranken – Wijkgemeente in Apeldoorn

Drie Ranken Logo
 1. De vernieuwbouw wordt realiteit !! – Vandaag is het contract getekend !!!!

  De kerk (PGA en wijkgemeente) en de projectontwikkelaar van Herk zijn het eens geworden over de vernieuwbouw van De Drie Ranken en de grondoverdracht. Vandaag zijn de overeenkomsten getekend!

  Ondertekening door PGA 2
  Hilly van der Veen (secretaresse College van Kerkrentmeesters) en Michiel Quarles van Ufford (voorzitter College van Kerkrentmeesters) tekenen het contract.

  Ondertekening door voorz De Maten 2

  Carlien Krist en Kees Gorter ondertekenen als voorzitters van de kerkenraad van wijkgemeente de Maten het contract.

  Getekend contract
  De project ontwikkelaar had afgelopen woensdag (16 augustus) al getekend en vandaag (23 augustus 2017) zijn de handtekeningen namens de Protestantse Gemeente Apeldoorn (eigenaar) en wijkgemeente de Maten (gebruiker) gezet.

  Dit is een moment waar we diep gelukkig mee zijn. Niet alleen omdat we na vele jaren van hard werk en grote onzekerheid nu weten dat het echt doorgaat maar ook om  wat we krijgen.  De vernieuwbouw levert een belangrijke bijdrage  aan de toekomst van onze geloofsgemeenschap. Wat een geweldig perspectief om wie wij willen zijn en worden verder vorm te kunnen gaan geven in een toekomstig prachtig gebouw met nieuwe mogelijkheden en beleving!

  U gaat de komende tijd regelmatig geïnformeerd worden over allerlei aspecten die nu van belang worden. Een paar punten alvast voor de helderheid:

  • Zoals de planning er nu uit ziet zal de bouw begin 2018 starten. Dat betekent dat alle activiteiten tot en met 31 december 2017 gewoon doorgaan.
  • Tijdens de bouw gaan we in fase 1 ons kerk-zijn voortzetten in de kleine kerkzaal met de keuken en in de jeugdruimtes boven. Hoe dat precies vorm krijgt gaat u bijtijds horen, waarschijnlijk komen er zondags twee vieringen. In fase 2 verhuizen we dan naar de verbouwde grote kerkzaal en nieuw aangebouwde en verbouwde zalen.
  • De precieze bouwsom wordt over enkele maanden bepaald via de aanbesteding van de aannemers. Als geloofsgemeenschap zullen we zelf de financiering dragen. Daarvoor krijgen we een duurzaam gebouw met nieuwe delen en oude delen die verbouwd worden tot de kwaliteit van de nieuwe. Het ontwerp is op wat details na het Definitieve Ontwerp dat in april door de wijkkerkenraad was goedgekeurd.

  Tot slot:  Er is steeds intensief en goed samengewerkt met het College van Kerkrentmeesters van de PGA.  Maar dit alles zou niet gelukt zijn zonder de intensieve en deskundige inzet van de leden van het Projectbureau van de Drie Ranken onder aanvoering van Ed van Gent en van vele anderen. Iedereen van harte proficiat met het behalen van deze mijlpaal!