Geloofsgemeenschap De Drie Ranken – Wijkgemeente in Apeldoorn

Drie Ranken Logo
 1. Vieren en ontmoeten tijdens Corona

  Gebruiksplan

  Ook voor ons kerkgebouw  is een gebruiksplan opgesteld met regels m.b.t. aantallen bezoekers en hygiënemaatregelen, om zo verspreiding van het Corona-virus te voorkomen. Dit gebruiksplan geeft ons houvast bij het besluiten over het al dan niet toestaan van activiteiten, en kan telkens als de actuele situatie daartoe aanleiding geeft aangepast worden. De actuele versie is vastgesteld op 21 april 2021.

  Het plan is te downloaden via deze link: 
  Gebruiksplan De Drie Ranken versie 21 april 2021


  Afspraken rondom vieren en ontmoeten

  InterieurVanaf zondag 24 januari zullen tot nader order alle vieringen alleen nog online aangeboden worden. Dat betekent dat alleen predikant, ambtsdragers, musici en de technici aanwezig zullen zijn. De viering zal zoals altijd live gestreamd worden via deze website. Zodra er weer bezoekers mogen worden toegelaten zullen hier de dan geldende regels worden gepubliceerd.