Status die automatisch vevallen berichten en documenten krijgt. Hierdoor kan achteraf geselecteerd worden of daadwerkelijk verwijderd kan worden.