Geloofsgemeenschap De Drie Ranken – Wijkgemeente in Apeldoorn

Category Archive: Uitgelicht

 1. Aanmelden digitale veertigdagenkalender

  Reacties uitgeschakeld voor Aanmelden digitale veertigdagenkalender


  Aanmelden voor de digitale veertigdagenkalender

  U kunt hier uw e-mailadres achterlaten als u tijdens de veertigdagentijd elke dag een e-mail wilt ontvangen met de nieuwe video van die dag.  Van Chaos naar heelheid


  LezingenThema’s
  Aswoensdag17 februariJesaja 58: 1-10Matt.6:1-6; 16-21
  Lucas 14: 27Kruisdrager
  Weg uit de veiligheid

  Anders leven
  1e zondag 21 februariMarkus 1: 12-15De verzoeking in de woestijn

  Genesis 1: 1-5Schepping uit de Chaos
  Kiezen=Helderheid scheppen.

  Nee durven zeggen
  2e zondag
  28 februari
  Markus 9: 2-10Verheerlijking op de berg

  Markus 1: 9-11De doop
  Je bent de geliefde.

  Jij bent bijzonder
  3e zondag 
  7 maart
  Johannes 2: 13-22De tempelreiniging

  Jona
  Weg ermee! De grote opruiming.

  Dat moet ophouden
  4e zondag
  14 maart
  Johannes 6: 1-15Vijf broden en twee vissen

  Exodus 12: 37-42; 14: 15,16, 21,22
  Brood dat hongerig maakt.

  Dit wil ik nooit vergeten
  5e zondag21 maartJohannes 12: 20-33Als de graankorrel niet sterft

  Daniël 3De vurige oven.
  Vasthouden is overgave.

  (niet) opgeven
  6e zondag
  28 maart
  Palmpasen.
  Johannes 12: 12 e.v. De intocht in Jeruzalem.

  Genesis 9: 8-17(Noach, verbond)
  Leven uit verbondenheid.

  Waar hoor je bij?
  De stille week vespers28,29,30 en 31 maartHet kruisDoor de pijn heen

  Soms doet iets pijn.
  Witte Donderdag
  1 april
  Markus 14: 12-26Het laatste avondmaal

  Het kruisGalaten 2: 19b-20aMet Christus gekruisigd: Ik zelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij
  Een ander perspectief

  Bekijk het eens anders
  Goede Vrijdag
  2 april
  Lijdensevangelie

  Het kruis
  Zie de mens

  Het goede voorbeeld
  Paasnacht
  3 april
  Markus 16: 1-8

  Het lege graf
  Voor je uit gaat Hij. De ongrijpbaarheid van Pasen.

  De kracht van de liefde
  Paasmorgen
  4 april
  Lucas 24: 13e.v.EmmausAls alles, voor even, op z’n plaats valt.

  Soms, even.
 2. Vieren en ontmoeten tijdens Corona

  Reacties uitgeschakeld voor Vieren en ontmoeten tijdens Corona

  Gebruiksplan

  Ook voor ons kerkgebouw  is een gebruiksplan opgesteld met regels m.b.t. aantallen bezoekers en hygiënemaatregelen, om zo verspreiding van het Corona-virus te voorkomen. Dit gebruiksplan geeft ons houvast bij het besluiten over het al dan niet toestaan van activiteiten, en kan telkens als de actuele situatie daartoe aanleiding geeft aangepast worden. De actuele versie is vastgesteld op 21 januari 2021.

  Het plan is te downloaden via deze link: 
  Gebruiksplan De Drie Ranken versie 3 februari 2021


  Afspraken rondom vieren en ontmoeten

  InterieurVanaf zondag 24 januari zullen tot nader order alle vieringen alleen nog online aangeboden worden. Dat betekent dat alleen predikant, ambtsdragers, musici en de technici aanwezig zullen zijn. De viering zal zoals altijd live gestreamd worden via deze website. Zodra er weer bezoekers mogen worden toegelaten zullen hier de dan geldende regels worden gepubliceerd.

   

 3. Kerkbalans 2021

  Reacties uitgeschakeld voor Kerkbalans 2021

  Op zondag 17 januari rolden we de rode loper uit voor de Actie Kerkbalans. Dit jaar is het thema: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. De kerk van morgen kan er alleen zijn als wij ons daar vandaag voor inzetten. We hebben daar uw bijdrage hard bij nodig. Dit verzoek is noodzakelijk want de inkomsten uit de Actie Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze gemeente. U kunt uw bijdrage nog steeds digitaal toezeggen, graag zelfs. Stuur een mail naar kerkrentmeesters@3ranken.nl met daarin uw naam en adres. Daarna ontvangt u een mail met instructies. Voor de mensen die niet digitaal hebben toegezegd, gaan veel vrijwilligers op pad om de envelop met folder te bezorgen. Let op: vanwege de coronamaatregelen worden de enveloppen niet opgehaald. U kunt uw antwoordenvelop op de post doen of deponeren in de brievenbus van de kerk (aan de voorzijde van het gebouw). De folder is hier te lezen maar de papieren versie is voor iedereen beschikbaar. Iedere werkdag tussen 09.30 – 11.30 uur is deze op te halen in De Drie Ranken, de deur staat op een kier. Kijk wat u kunt missen, want we zijn blij met elke gift. Wij wijzen u erop dat uw kerkelijke bijdrage (deels) fiscaal aftrekbaar is. Hartelijk dank dat u uw wijkgemeente steunt met uw betrokkenheid!

  Bekijk ook dit filmpje, waarin de actie nog eens wordt uitgelegd:

 4. Diaconaal project 2020-2021 “OP GOED VERTROUWEN”

  Reacties uitgeschakeld voor Diaconaal project 2020-2021 “OP GOED VERTROUWEN”

  Kinderen op Lesbos

  diaconie1De organisatie ‘BORDERLINE LESBOS’ werkt al sinds 2016 op het eiland. Naast eerste opvang bij aankomst van de bootjes en praktische ondersteuning bij het aanvragen van een status, richt deze organisatie zich op het lesgeven aan kinderen tussen de 10-19 jaar. Zo’n 100 kinderen krijgen les: engels, grieks, wiskunde, aardrijkskunde en nemen deel aan een kunstproject. Er wordt gewerkt met vaste docenten. Dit werk willen we graag ondersteunen, omdat onderwijs zó belangrijk is voor hun toekomst.

  Voor meer informatie kun je verder lezen op de website van Kerk in Actie:

  https://www.kerkinactie.nl/projecten/opvang-voor-gestrande-vluchtelingen#more-info of bij de website van de organisatie zelf (engelstalig): https://borderlinelesvos.org/     diaconie2

  Het project vangt aan op onze Startzondag, 20 september, met een collecte bestemd voor dit doel. Daarna zal in de kerk zelf, en op verschillende momenten in het jaar , aandacht voor deze actie gevraagd worden. Juist nu is het nodig om de bestaande hulpverleners te ondersteunen tot er een meer permanente oplossing wordt gevonden voor wat zich op dit eiland (en andere) afspeelt.

  Bijdragen kan nu al via NL29RABO0118720937 t.n.v. Diaconie Prot.Gemeente Apeldoorn o.v.v. Kinderen op Lesbos

  Namens de diaconie alvast dank voor jullie steun!