Geloofsgemeenschap De Drie Ranken – Wijkgemeente in Apeldoorn

Category Archive: Uitgelicht

 1. Vieren en ontmoeten tijdens Corona

  Reacties uitgeschakeld voor Vieren en ontmoeten tijdens Corona

  Gebruiksplan

  Ook voor ons kerkgebouw  is een gebruiksplan opgesteld met regels m.b.t. aantallen bezoekers en hygiënemaatregelen, om zo verspreiding van het Corona-virus te voorkomen. Dit gebruiksplan geeft ons houvast bij het besluiten over het al dan niet toestaan van activiteiten, en kan telkens als de actuele situatie daartoe aanleiding geeft aangepast worden. De actuele versie is vastgesteld op 30 juni 2021.

  Het plan is te downloaden via deze link: 
  Gebruiksplan De Drie Ranken versie 30 juni 2021


  Afspraken rondom vieren en ontmoeten

  InterieurOp dit moment worden in de vieringen maximaal 60 bezoekers toegelaten. Voor bezoek aan de viering kunt u zich opgeven via bijwonenviering@3ranken.nl De viering zal tevens live gestreamd worden via deze website. 

   

 2. Vespers op WOENSDAG in De Drie Ranken

  Reacties uitgeschakeld voor Vespers op WOENSDAG in De Drie Ranken

  Op de volgende avonden zijn er vespervieringen in De Drie Ranken: woensdag 23 juni, 7 en 21 juli en 4 augustus. Een moment van ingetogen tot rust komen. De vieringen van een half uur beginnen in stilte om 19.30 uur.  Bij binnenkomst graag even registreren. De kerkzaal is open vanaf 19.15 uur. Welkom!

 3. Vakantiegeld samen delen 2021

  Leave a Comment

  Vakantiegeld samen delen.

  Drukwerk

  Samen delen verrijkt iedereen, zowel wie geeft als wie ontvangt. Dat is de gedachte achter de actie Vakantiegeld Samen Delen, die dit jaar voor de 10e keer wordt gehouden. Vanaf 13 april tot en met 3 juni 2021 kunt u een gift geven of een aanvraag indienen.

  In mei ontvangen veel mensen vakantiegeld. Voor de één is dat veel, voor de ander weinig of niets. Er zijn grote verschillen in inkomen. Deze verschillen zijn tijdens de coronapandemie alleen maar groter geworden. Deze actie vanuit de kerken is een gebaar van verbondenheid. Wie een ruim inkomen heeft, wordt uitgenodigd te delen met een plaatsgenoot die het financieel minder goed heeft.

  Bewustwording èn solidariteit
  Daarom wordt in mei en juni de actie ‘Vakantiegeld Samen Delen’ vanuit gezamenlijke kerken van Apeldoorn gehouden.

  Met deze actie hopen we op twee dingen:
  1) bewustwording van de grote verschillen die er in onze samenleving zijn en die alleen maar groter worden;
  2) actieve solidariteit: diegenen die veel ontvangen, nodigen we uit om te delen met wie weinig of niets hebben.
  Voor velen een mooie gelegenheid om iets voor een naaste in onze directe omgeving te doen.

  Kijk voor de actie van dit jaar op de pagina www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl

  Bekijk het filmpje van Vakantie Geld Samen Delen.:  Klik HIER.

  Direct doneren? Dat kan door uw gift t/m 3 juni 2021 over te maken op rekeningnummer: NL 69 RABO 037 37 40 298 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn (PKN) o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen. Iedere bijdrage is welkom! Uw gift is aftrekbaar voor de belasting.

  U kunt ook geven via onderstaande QR-code. Uw gift komt dan op hetzelfde rekeningnummer binnen.

  Terug naar diaconale werkgroepen.

 4. De AppostelApp: Collecteren op een andere manier.

  Reacties uitgeschakeld voor De AppostelApp: Collecteren op een andere manier.

  Omdat bijna alle betalingen tegenwoordig digitaal plaatsvinden is er een methode ontwikkeld om ook collectes rechtstreeks over te maken; de Appostel App. Het verwerken van de giften is veel eenvoudiger en dit levert een grote besparing van tijd en kosten op. We vragen u, indien mogelijk, te kiezen voor een van de volgende manieren:

  Via telefoon of tablet
  Download de Appostel app via Playstore van Android of de Appstore van Apple of scan onderstaande QR code.
  – Kies voor Gemeente Apeldoorn en vervolgens voor Prot. Gem. Apeldoorn.
  – Als u al een account heeft, log dan in met uw gegevens of maak een nieuw account aan.
  – Kies links bovenin het scherm op het ‘ovaaltje’ met het €-teken en waardeer uw tegoed op. Dit heeft onze voorkeur omdat hier geen extra bankkosten aan verbonden zijn.
  – Kies voor collecte/doel of collectebonnen.
  – Kies voor De Drie Ranken en als u vervolgens op ‘gift’ klikt kunt u per collecte ieder gewenst bedrag invullen.

  Via pc of laptop
  Het overmaken van uw bijdrage kan via deze link
  – Kies Wijkgemeente De Maten.
  – Klik vervolgens op het plaatje met de collectezak. U ziet dan het giftenformulier.
  Hier kunt u met uw account inloggen of een nieuw account maken. Door een betaaltegoed aan te maken in uw account vermindert u de bankkosten voor de kerk. U kunt op dit formulier per collecte ieder gewenst bedrag invullen en afrekenen met iDeal.

  Geen internetbankieren?
  Voor degenen die niet met internetbankieren werken, wordt nagedacht over een oplossing. Hierover hoort u later meer.

  Collectebonnen
  U kunt nog steeds met collectebonnen betalen, die bestelt u via deze link bij PKN Apeldoorn. De bonnen worden na betaling via de post verstuurd. De bonnen doet u in een envelop, zet daarop de datum van de zondag en hoeveel bonnen bestemd zijn voor welke collecte. Tijdens openingstijden van De Drie Ranken geeft u de envelop af bij de beheerder of doet deze in de brievenbus van de kerk (Eglantierlaan). Inleveren voor meerdere weken kan ook, ze worden per collecte verdeeld.

  Banknummer Is het voor u niet mogelijk om via een van de voorgaande mogelijkheden uw collectebijdragen te doen? Voorlopig blijft ook nog de mogelijkheid om uw bijdrage over te maken naar NL29 RABO 0118 720 937 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Apeldoorn, o.v.v. datum, collecte en letters van uw keuze.

  Fiscaal aftrekbaar
  Vanaf 1 januari 2021 zijn giften alleen nog fiscaal aftrekbaar als deze via een bankafschrift kunnen worden aangetoond.
  Hulp nodig/vragen?
  Hebt u vragen over bovenstaande of hebt u hulp nodig om uw bijdrage voortaan digitaal over te maken, neem dan met Hendrie Kroes, telefoon 06 – 222 292 21 of via kerkrentmeesters@3ranken.nl
  Sinds kort is er ook persoonlijke hulp beschikbaar bij het installeren van de Appostel app! Dorie Mol en Herm Wind staan klaar om u hierbij te helpen. Dat kan in de Drie Ranken, tijdens Kerk op een kier. Om een afspraak te maken kunt u een mail sturen naar doriemol54@gmail.com of  herm.wind@gmail.com
  Vindt u het prettiger om eventueel bij u thuis af te spreken, dan is dat ook mogelijk.

  We bevelen zowel de Appostel App als SKG collect van harte bij u aan!

 5. Diaconaal project 2020-2021 “OP GOED VERTROUWEN”

  Reacties uitgeschakeld voor Diaconaal project 2020-2021 “OP GOED VERTROUWEN”

  Kinderen op Lesbos

  diaconie1De organisatie ‘BORDERLINE LESBOS’ werkt al sinds 2016 op het eiland. Naast eerste opvang bij aankomst van de bootjes en praktische ondersteuning bij het aanvragen van een status, richt deze organisatie zich op het lesgeven aan kinderen tussen de 10-19 jaar. Zo’n 100 kinderen krijgen les: engels, grieks, wiskunde, aardrijkskunde en nemen deel aan een kunstproject. Er wordt gewerkt met vaste docenten. Dit werk willen we graag ondersteunen, omdat onderwijs zó belangrijk is voor hun toekomst.

  Voor meer informatie kun je verder lezen op de website van Kerk in Actie:

  https://www.kerkinactie.nl/projecten/opvang-voor-gestrande-vluchtelingen#more-info of bij de website van de organisatie zelf (engelstalig): https://borderlinelesvos.org/     diaconie2

  Het project vangt aan op onze Startzondag, 20 september, met een collecte bestemd voor dit doel. Daarna zal in de kerk zelf, en op verschillende momenten in het jaar , aandacht voor deze actie gevraagd worden. Juist nu is het nodig om de bestaande hulpverleners te ondersteunen tot er een meer permanente oplossing wordt gevonden voor wat zich op dit eiland (en andere) afspeelt.

  Bijdragen kan nu al via NL29RABO0118720937 t.n.v. Diaconie Prot.Gemeente Apeldoorn o.v.v. Kinderen op Lesbos

  Namens de diaconie alvast dank voor jullie steun!

 6. ‘Oud Geleerd, Jong Gedaan’ in De Maten Apeldoorn

  Reacties uitgeschakeld voor ‘Oud Geleerd, Jong Gedaan’ in De Maten Apeldoorn

  ‘Oud Geleerd, Jong Gedaan’ in De Maten Apeldoorn (OGJG Apeldoorn) – extra collegereeks in mei en juni 2021 over Infecties & Immuniteit (on-line)

  U denkt nu wellicht, ‘hé, dit klopt niet, het is net andersom!’. In dit geval beschrijft het echter precies waar wij u voor uitnodigen. Een reeks van vier colleges van een uur, over een uitdagend onderwerp binnen hetzelfde thema, in vier achtereenvolgende weken, gegeven door enthousiaste en deskundige studenten (HBO + universitair). De colleges zijn toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is, ongeacht leeftijd. In de praktijk richten we ons wel voornamelijk op de doelgroep 60+. Daarom organiseren we de colleges ook overdag. Bij over-intekening gaan de 60-plussers voor.

  De colleges zijn laagdrempelig en algemeen toegankelijk, maar tegelijkertijd uitdagend van inhoud. Tijdens het college krijgt u de mogelijkheid mee te praten en vragen te stellen. Ook na het college bent u van harte welkom om met elkaar nog even door te praten of de student-docent nog aanvullende vragen te stellen over het onderwerp.

  Het is inmiddels door de praktijk bewezen en ook door wetenschappelijk onderzoek aangetoond, dat het voor een gezonde geest en een goed welbevinden ongelooflijk belangrijk is om jezelf te blijven uitdagen en intellectueel actief te blijven. Daarom nodigen wij u graag uit om aan deze colleges deel te nemen.

  Maar wie zijn ‘wij’? Wij zijn de werkgroep OGJG Apeldoorn, die zich heeft verbonden aan de landelijke stichting Oud Geleerd Jong Gedaan (https://www.oudgeleerdjonggedaan.nl/). Deze stichting organiseert sinds 2014 collegereeksen voor senioren door enthousiaste student-docenten en is inmiddels actief in 7 provincies en bereikt dit jaar rond 4500 leergierige senioren. Als werkgroep OGJG Apeldoorn organiseren we sinds oktober 2019 ook collegereeksen in Apeldoorn. Wij huren hiervoor ruimte in De Drie Ranken. De leden van de werkgroep zijn toevalligerwijs allemaal verbonden aan De Drie Ranken, maar Oud Geleerd Jong Gedaan is nadrukkelijk geen kerkelijke activiteit!

  In principe gaat het steeds om 3 collegereeksen in één seizoen. Iedere collegereeks bestaat uit vier deelcolleges, die ieder een of meerdere aspecten van het over het thema van de collegereeks belichten. De eerste reeks is steeds in oktober, de tweede in februari en de derde in april. In seizoen 2019-2020 konden we, door de corona-uitbraak, helaas maar twee reeksen houden. Ieder met ongeveer 40 deelnemers. In seizoen 2020-2021 hebben we de reeks in oktober, met inachtneming van ons eigen corona-protocol, toch kunnen uitvoeren, voor maximaal 30 deelnemers.

  Alle collegereeksen sluiten we af met een kort schriftelijk tevredenheidsonderzoek op een tiental items. Daaruit blijkt dat onze colleges door onze deelnemers hogelijk worden gewaardeerd, met een gemiddelde waardering van ruim een 8. Een prachtig resultaat!

  Helaas kon de collegereeks van februari 2021 niet doorgaan, vanwege de corona-maatregelen van het kabinet. Daarom hebben wij als werkgroep OGJG Apeldoorn besloten om gebruik te maken van de mogelijkheid om de collegereeks van april 2021 via een live-stream te organiseren, via ZOOM. Dat is uitstekend verlopen. Alle deelnemers waren zeer tevreden.

  Vanwege deze positieve ervaringen en omdat grotere bijeenkomsten binnenshuis de komende tijd hoogstwaarschijnlijk nog niet mogelijk zijn, organiseren wij op 18 mei, 25 mei, 1 juni en 8 juni 2021 opnieuw een online college met als onderwerp Infecties & Immuniteit. Een héél actueel onderwerp in deze tijd. Voor de informatie over het college zelf – over inhoud, kosten en manier van aanmelden – verwijzen wij u graag naar het tweede tabblad. Op deze manier hopen we dit seizoen tóch 3 collegereeksen te kunnen houden.

  Het college vindt op dezelfde tijden en manier plaats als het ‘echte’ college, alleen ziet u dan de student-docent ‘live’ op uw scherm i.p.v. in de ruimte in De Drie Ranken. En u kunt ook ‘live’ reageren en vragen stellen, net als tijdens de ‘echte’ colleges in De Drie Ranken. U kunt ook ‘live’ via uw scherm, onderling ‘in gesprek’.


  Het enige dat u vooraf moet doen, is het programma ZOOM installeren op uw computer, laptop of tablet, ruim voordat het eerste college op 18 mei 2021 begint. U ontvangt van ons een handleiding waarin stap voor stap staat aangegeven hoe u dat moet doen. U hoeft geen account aan te maken en u hoeft er ook niet apart voor te betalen. Alle deelnemers van de collegereeks in april is dit allemaal zonder problemen gelukt.

  Zoom is beschikbaar voor Windows, Android en Apple. Dit maakt het gemakkelijk om altijd en overal deel te nemen aan OGJG college via ZOOM.

  De enige voorwaarden waar u aan moet voldoen om ZOOM te kunnen installeren:

  • U moet een computer, tablet of laptop hebben, die beschikt over een camera en microfoon;
  • Een verder een goed werkende internetverbinding en
  • Een emailadres waarop u mail van ons kunt ontvangen.

  Nadat u zich heeft aangemeld ontvangt u van ons een mail met daarin een link. U klikt op deze link, ruim voordat het college daadwerkelijk begint. Dat kan al vanaf 15.00 u., de tijd waarop normaal gesproken de inloop begint. Nadat u de link heeft aangeklikt wordt u in een paar stappen automatisch ‘toegelaten’ tot de college-ruimte op uw computerscherm en kunt u deelnemen aan het online-college. Aan het eind van het college sluit u zelf deze verbinding ook weer af op uw eigen computer.

  Bij elk college is, op afstand, een menselijke hulplijn aanwezig zijn die u kunt bellen bij technische problemen. Er is ook een chat-mogelijkheid. Het telefoonnummer wordt vooraf via de mail gecommuniceerd – in dezelfde mail waarin ook de link staat – en blijft ook gedurende het hele college in beeld op uw beeldscherm


  Als het, gedurende de periode dat de collegereeks plaatsvindt, door de verruiming van de corona-maatregelen mogelijk is om de collegereeks in De Drie Ranken te vervolgen, dan doen we dat. In dat geval ontvangt u per mail van ons een corona-protocol. Er wordt van u verwacht dat u zich strikt aan de regels van dit protocol houdt.

  Lees de flyer: klik hier
  Voor nadere informatie kunt u terecht bij Gert Nijmeijer – 0653783808.