Buurtgroepen

In een buurtgroep ontmoet men elkaar een paar maal per jaar rondom een thema of activiteit. Er wordt zo nodig materiaal aangeleverd.

Wilt u deelnemen aan een groep of een groep starten, neem dan contact op met :
Ad Wijlhuizen, tel. 055 –  843 07 51, adwijlhuizen@3ranken.nl
Frouwkje Nagel, tel. 055 – 542 07 13, frouwkjenagel@gmail.com