Geloofsgemeenschap De Drie Ranken – Wijkgemeente in Apeldoorn

Drie Ranken Logo
  1. Brood delen…

    Zondagmiddag om 17.00 uur delen we brood en wijn in een kring met elkaar tijdens een korte, meditatieve viering.We lezen uit eerste de brief van Paulus aan de gemeente in Korinte: over het doel waarvoor je rent. (hoofstuk 9: 24 e.v.).breaking-bread