Geloofsgemeenschap De Drie Ranken – Wijkgemeente in Apeldoorn

Bijdragen

Drie Ranken Logo
 1. Actie Kerkbalans

  Jaarlijks houdt de Geloofsgemeenschap haar actie Kerkbalans. In de maand januari ontvangen de (gast)leden van 18 jaar en ouder het verzoek om bij te dragen aan de kosten van de Gemeenschap.  Een kerk geeft veel, maar kost ook het nodige. Fijn wanneer u daaraan naar draagkracht bijdraagt!
  De opbrengst wordt o.a. gebruikt voor:
  –  Betaling vaste krachten
  –  Onderhoud kerkgebouw
  –  Administratie en Kerkelijk Bureau
  –  Afdracht aan hogere organen

  Heeft u de actie gemist, dan kunt u alsnog contact opnemen met de kerkrentmeesters: kerkrentmeesters.secretaris@3ranken.nl

  Bankrekeningnummer voor Kerkbalans:  NL50 RABO 0373 7154 20

  Gift

  De Geloofsgemeenschap moet het helemaal hebben van vrijwillige giften. Zonder dat gaat het niet! Fijn dus wanneer u daar aan bij wilt dragen. U kunt uw gift voor het kerkenwerk overmaken op rekeningnummer:  NL08 INGB 0005173856 t.n.v. PKN-wijkgemeente De Maten.

  Andere schenkingswijzen

  Wilt u een keer iets extra’s doen, of heeft u vragen rond schenkingen neemt u dan contact op met de kerkrentmeesters: kerkrentmeesters.secretaris@3ranken.nl 

  ANBI

  Giften aan de kerk zijn fiscaal aftrekbaar. Bekijk alle informatie hierover op de website van PKN Apeldoorn: http://www.pkn-apeldoorn.nl/over-ons/geldzaken/

  anbi_logo-300x238