Geloofsgemeenschap De Drie Ranken – Wijkgemeente in Apeldoorn

Bijdragen:

Drie Ranken Logo
 1. Actie Kerkbalans

  Jaarlijks houdt de Geloofsgemeenschap haar actie Kerkbalans. In de maand januari ontvangen de (gast)leden van 18 jaar en ouder het verzoek om bij te dragen aan de kosten van de Gemeenschap.  Een kerk geeft veel, maar kost ook het nodige. Fijn wanneer u daaraan naar draagkracht bijdraagt!
  De opbrengst wordt o.a. gebruikt voor:
  –  Betaling vaste krachten
  –  Onderhoud kerkgebouw
  –  Administratie en Kerkelijk Bureau
  –  Afdracht aan hogere organen

  Heeft u de actie gemist, dan kunt u alsnog contact opnemen met de kerkrentmeesters: kerkrentmeesters.secretaris@3ranken.nl

  Bankrekeningnummer voor Kerkbalans:  NL50 RABO 0373 7154 20

  Wijkkasactie 2021-2022

  Eens in de twee jaar ontvangen alle gemeenteleden een verzoek om een vrijwillige bijdrage te leveren aan de Wijkkas. Voorgaande jaren gebeurde dat d.m.v. een bijgesloten brief + acceptgiro bij de Drieklank.
  Dit jaar is er gekozen voor een bericht ín de Drieklank. Op deze manier besparen we papier, werk en tijd en helpen we mee aan een ‘groenere’ Drie Ranken.
  De wijkkas heeft als inkomsten o.a. collectes, giften, en deze tweejarige actie.
  Uitgaven vanuit de wijkkas zijn allerlei wijkgerichte activiteiten zoals kaarsen, bloemen, gedachtenistekens, koffie, uitgaven voor liturgie en voor de koren.

  Alle bijdragen worden goed besteed en zijn onmisbaar!

  U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL08 INGB 0005 1738 56 t.n.v. PKN Wijkgemeente De Maten en onder vermelding van Wijkkas 2021/2022.

  Andere schenkingswijzen

  Wilt u een keer iets extra’s doen, of heeft u vragen rond schenkingen neemt u dan contact op met de kerkrentmeesters: kerkrentmeesters.secretaris@3ranken.nl 

  ANBI

  Giften aan de kerk zijn fiscaal aftrekbaar. Bekijk alle informatie hierover op de website van PKN Apeldoorn: http://www.pkn-apeldoorn.nl/over-ons/geldzaken/

  anbi_logo-300x238