Geloofsgemeenschap De Drie Ranken – Wijkgemeente in Apeldoorn

Pastorale zorg

Drie Ranken Logo
 1. Pastoraat

  Pastoraat is een breed begrip. Pastoraat is overal daar waar mensen elkaar ontmoeten en bijstaan in naam van Jezus. Pastoraat is een ander woord voor meeleven met elkaar. Dat is een verantwoordelijkheid die alle leden van de geloofsgemeenschap gegeven is. Dit ontstaat spontaan tijdens ontmoetingen en in groepen waarin men samenkomt maar kan zeker ook op aanvraag.

  De pastorale zorg voor onze geloofsgemeenschap wordt gedragen door het Pastorale Team.

  Het pastorale bezoekwerk vanuit De Drie Ranken is sinds januari 2019 anders georganiseerd.

  In januari 2020 vond de eerste evaluatie plaats. Gezien de praktijkervaring van het afgelopen jaar, de beschikbaarheid van predikantsuren en de vergrijzing van de geloofsgemeenschap is besloten de leeftijdsgrenzen opnieuw te verschuiven.

  Die nieuwe indeling ziet sinds begin 2020 er als volgt uit:

  Pastorale groep A

  Leden tot 50 jaar + ouder(s) met kinderen t/m 16 jaar.
  Pastorale zorg is vraaggericht.

  Pastoraal team:

  -Coördinator, Nicolet Groeneweg (WhatsApp) 06-51051408

  pastoraat@3ranken.nl

  Pastorale groep B:

  Leden van 50 tot 80 jaar, pastorale zorg is vraaggericht.

  Pastorale team:

  -Ds. Ad Wijlhuizen, tel.055-8430751

  inloop-spreekuur dinsdag 9 -10 uur  in De Drie Ranken 9-10 uur.
  vrije dag: zaterdag

  adwijlhuizen@3ranken.nl

  -Coördinator, Arie Nagel tel. 055-5420713 / 06-27827757

  Pastoraat.b@3ranken.nl

  Pastorale groep C:

  Leden van 80 jaar en ouder, pastoraat is aanbodgericht

  -Ds. Henri ten Brinke, tel. 06-11401297
  (s.v.p. bellen tussen 09.00 – 09.30 uur en 12.30-13.00 uur)

  henritenbrinke@3ranken.nl

  -Coördinator, Hans Hulst tel. 5416164

  Pastoraat.c@3ranken.nl

  Behoefte aan een luisterend oor?

  U wilt graag met iemand praten over: de zin van het leven, over God, over geloven, over sterven, over uw uitvaart of verdriet, eenzaamheid, ziekzijn, dankbaarheid …… ?  Neem dan contact op met:

  De Pastorale telefoon: 06 -17701122.

  Deze wordt beantwoord door Anneke Sijtsma, Reiny Hanneszen, Leny Sokken of Frouwkje Nagel.

  Meldpunt uitvaarten: Als u iemand nodig heeft voor het leiden van een uitvaart, begrafenis of crematie kan onze geloofsgemeenschap u misschien van dienst zijn.

  Indien gewenst kunt u contact opnemen: tel. 06-49592615. U krijgt dan Coby Knol of Anneke Sijtsma aan de telefoon. Met hen kan worden afgesproken wie er beschikbaar is voor het leiden van het afscheid. Dat kan zijn door de pastor van de pastorale groep, waar de overledene toe behoort of door een uitvaartbegeleider. Uiteraard wordt dit overlegd met de nabestaanden.

  Secretariaat: Frouwkje Nagel, 055-5420713 / Of u mailt met: pastoraat@3ranken.nl

  Werkgroepen

  Behalve de pastorale wijkteams zijn er een aantal groepen die specifieke onderdelen van het pastorale werk als aandachtsveld hebben.

  Welkom Team

  Ieder die nieuw is in onze geloofsgemeenschap wordt bezocht door iemand van het Welkomteam. Contact: Herman Ekenhorst, tel. 5431134, welkomstteam@3ranken.nl.

  Dopen

  Wilt u gedoopt worden of uw kind laten dopen? Neem contact op met het doopteam.
  Contact: Siebe Schotsman, tel. 5421125 doopteam@3ranken.nl.

  Trouwen

  Wanneer u wilt trouwen, neem dan contact op met de scriba.
  Contact: Aldi Bijl tel. 5423205, of mail: info@3ranken.nl

  Gebedsgroep

  Elke 2e maandag van de maand komt er een gebedsgroep samen bij een van de leden thuis.
  Contact: Riet Vink, tel. 5410607 of Hetty Sips, tel. 5333511 gebedsgroep@3ranken.nl

  Team Attenties

  Huwelijksjubileum? Wanneer u dit op prijs stelt en men weet er van wordt u bezocht door het Team Attenties. Contact: Anneke Lens, tel. 5424958, attenties@3ranken.nl

  Bezoekteam ouderen (80+)

  Het streven is dat iedere 80+er, indien men wil, 4 x per jaar bezocht wordt. Dit gaat vooral om gezelligheidsbezoekjes. Er wordt vooraf gevraagd of daar behoefte aan is.
  Contact: Adri Hulst, tel. 5416164, bezoekteamouderen@3ranken.nl.

  Oase-groepen

  Oase-wandelgroep

  Iedere 2e maandag van de maand wordt er gewandeld. Men start om 09.30 uur in De Drie Ranken. Onder het genot van een kopje koffie/thee wordt een thema of een gedicht besproken. Aansluitend gaat men we ca. 1 uur wandelen in groepjes van 2 of 3 en men bespreekt met elkaar het thema. Tijdens het 2e kopje koffie/thee wordt er nog even nagepraat.
  Contact: Teunie Oosterom, tel. 5414431, oasewandelgroep@3ranken.nl

  Oase-schildergroep

  Elke 2e woensdag van de maand in De Drie Ranken, van 09.30 – 11.30 uur.
  Contact: Annet Smorenburg, tel. 5332298 oaseschildergroep@3ranken.nl

  Buurtgroepen

  Er zijn diverse Buurtgroepen actief, waar men elkaar een paar maal per jaar ontmoet rondom een thema of activiteit. Er wordt zo nodig materiaal aangeleverd.
  Nieuwe groepen kunnen gestart worden.
  Contact; Ad Wijlhuizen, tel. 8430751, adwijlhuizen@3ranken.nl
  Frouwkje Nagel, tel. 5420713, frouwkjenagel@gmail.com 

  Zorgcentra

  In de Maten zijn een aantal zorginstellingen; de pastorale zorg aan de bewoners wordt vanuit De Drie Ranken of door de eigen geestelijk verzorgers van de instellingen verleend.

  Woonzorgcentrum De Matenhof , Warenargaarde 775
  De gemeenteleden die in De Matenhof wonen of in één van de naastgelegen zorgwoningen vallen evenals alle 80+ers in De Maten onder Pastorale groep C.

  Woonzorgcentrum Berghorst, Gijsbrechtgaarde 30
  De gemeenteleden die in Berghorst wonen of in één van de naastgelegen zorgwoningen vallen evenals alle 80+ers in De Maten onder Pastorale groep C.

  Heemhof, Beatrijsgaarde 5
  Atlant heeft zijn eigen geestelijk verzorgers. Het contact met de geloofsgemeenschap wordt onderhouden door pastoraal bezoekers, die de gemeenteleden op de afdelingen regelmatig bezoeken. Tevens is er contact via de wekelijkse kerkdiensten en het maandelijks Bijbelzanguurtje op de afdelingen Aster en Crocus. Indien wenselijk kunnen ook parochianen bezocht worden door het pastoraal bezoekteam. Er kan dan contact opgenomen worden met Anneke Sijtsma, pastoraal medewerker, tel. 055-5412824, ouderlingheemhof@3ranken.nl.

  ’s Heerenloo, locatie Groot-Schuylenburg
  Ds. Constance Schouwstra-Dijkman, tel. 06-13664333, medewerkers.pastoraat@sheerenloo.nl.
  De pastorale zorg voor de bewoners wordt verzorgd door de instelling zelf. Het contact met de geloofsgemeenschap vindt plaats via ambtelijke vertegenwoordiging in de kerkdiensten in Het Vierhuis.