Geloofsgemeenschap De Drie Ranken – Wijkgemeente in Apeldoorn

Pastorale zorg

Drie Ranken Logo
 1. Pastoraat

  Pastoraat is een breed begrip. Pastoraat is overal daar waar mensen elkaar ontmoeten en bijstaan in naam van Jezus. Pastoraat is een ander woord voor meeleven met elkaar. Dat is een verantwoordelijkheid die alle leden van de geloofsgemeenschap gegeven is. Dit ontstaat spontaan tijdens ontmoetingen en in groepen waarin men samenkomt maar kan zeker ook op aanvraag. De pastorale zorg voor onze geloofsgemeenschap wordt gedragen door het Pastorale Team, dat op aanvraag pastoraat verzorgt.

  Pastorale Wijkteams

   

  Wijkdeel 1: Dreven, Hoeken en Horsten (pastoraalwijkteam1@3ranken.nl)

  Henri ten Brinke tel. 3015015 (maandag) henritenbrinke@3ranken.nl
  Lia Benschop tel. 5415447 (pastoraal ouderling)
  Reiny Hanneszen tel. 5412718
  Ria van Berkum tel. 5411629

   

  Wijkdeel 2: Donken, Hoeven (buitenring), (de Oude Maten) Zonnehoeve en leden, wonend ten oosten van het kanaal (pastoraalwijkteam2@3ranken.nl)

  Gertrudeke van der Maas tel. 8444905 (ma, di, wo, do) gertrudekevandermaas@3ranken.nl
  Ruud van Ast tel. 5337927
  Marga van Ast tel. 5337927
  Lenie Sokken tel. 5422062
  Marjan Engelaar tel. 5427185
  Charlotte Hofstede

   

  Wijkdeel 3: Velden, Hoeven (binnenring), Gaarden, Eglantier, Violierenplein en de leden, wonend ten westen van het kanaal (pastoraalwijkteam3@3ranken.nl)

  Ad Wijlhuizen tel. 8430751 adwijlhuizen@3ranken.nl
  Monica Gorter tel. 5335264
  Betsy Meurs tel. 5416060
  Laurens Brenninkmeijer tel. 5336714
  Geartsje van der Scheer tel. 5417697
  Jannie van Gent tel. 5414975

   

  Bij spoed is iemand van pastoraat altijd te bereiken via de Pastorale telefoon tel. 06-17701122.
  U krijgt dan Anneke, Frouwkje, Reiny of Ruud aan de telefoon of ze bellen u zo spoedig mogelijk terug.

  Behoefte aan een luisterend oor?

  U wilt graag met iemand praten over: de zin van het leven, over God,  over geloven, over sterven, over uw uitvaart of  verdriet,  eenzaamheid, ziekzijn, dankbaarheid …… ?

  Bel met het nummer van de pastorale telefoon of mail met:
  contact@3ranken.nl / pastoraat@3ranken.nl / seniorenpastoraat@3ranken.nl (75+)

  Spreekuur pastores

  Inloop: elke werkdag van 09.00-10.00 uur (m.u.v. schoolvakanties)

  maandag ds. Henri ten Brinke
  dinsdag en donderdag ds. Gertrudeke van der Maas
  woensdag en vrijdag ds. Ad Wijlhuizen

   

  Werkgroepen

  Behalve de pastorale wijkteams zijn er een aantal groepen die specifieke onderdelen van het pastorale werk als aandachtsveld hebben.

  Welkom Team

  Ieder die nieuw is in onze geloofsgemeenschap wordt bezocht door iemand van het Welkomteam.
  Contact; Herman Ekenhorst, tel. 5431134, welkomstteam@3ranken.nl.

  Dopen

  Wilt u gedoopt worden of uw kind laten dopen? Neem contact op met het doopteam.
  Contact; Siebe Schotsman tel. 5421125 doopteam@3ranken.nl

  Trouwen

  Wanneer u wilt trouwen, neem dan contact op met de scriba.
  Contact: Adriaan de Putter tel. 5417841 of Evert Schut tel. 5416268 info@3ranken.nl

  Gebedsgroep

  Elke 2e maandag van de maand komt er een gebedsgroep samen bij een van de leden thuis.
  Contact; Riet Vink tel. 5410607 /Hetty Sips tel. 5333511 gebedsgroep@3ranken.nl

  Oase-groepen

  Oase-wandelgroep

  Iedere 2e maandag van de maand wordt er gewandeld. We starten om 09.30 uur in De Drie Ranken. Onder het genot van een kopje koffie/thee bespreken we een thema of een gedicht. Aansluitend gaan we ca. 1 uur wandelen in groepjes van 2 of 3 en bespreken met elkaar het thema. Tijdens het 2e kopje koffie/thee praten we nog even na.
  Contact: Teunie Oosterom, tel. 5414431, oasewandelgroep@3ranken.nl

  Oase-schildergroep

  Elke 2e woensdag van de maand in De Drie Ranken, van 09.30 – 11.30 uur.
  Contact: Annet Smorenburg tel. 5332298 oaseschildergroep@3ranken.nl

  Buurtgroepen

  Er zijn diverse Buurtgroepen actief, waar men elkaar een paar maal per jaar ontmoet rondom een thema of activiteit. Er wordt zo nodig materiaal aangeleverd.
  Nieuwe groepen kunnen gestart worden.
  Contact; Ad Wijlhuizen tel. 8430751 adwijlhuizen@3ranken.nl
  Frouwkje Nagel tel. 5420713 frouwkjenagel@gmail.com

  Team Attenties

  Huwelijksjubileum? Wanneer u dit op prijs stelt en men weet er van wordt u bezocht door het Team Attenties.
  Contact; Anneke Lens tel. 5424958 attenties@3ranken.nl

  Bezoekteam ouderen (80+)

  Het streven is dat iedere 80+er, indien men wil, 4 x per jaar bezocht wordt. Dit gaat vooral om gezelligheidsbezoekjes. U wordt vooraf gevraagd of daar behoefte aan is.
  Contact: Adri Hulst, tel. 5416164, bezoekteamouderen@3ranken.nl.

  Senioren pastoraat

  Wilt u daarnaast ook graag eens doorpraten, samen lezen, bidden met een pastoraal medewerker vraag dan aan uw bezoeker of zij of hij dat door wil geven aan het een medewerker van het Seniorenpastoraat.
  Pastoraat voor mensen van 75 jaar en ouder die behoefte hebben aan een pastoraal gesprek.
  Contact: Lia Benschop tel. 5415447 / Reiny Hanneszen tel. 5412718 seniorenpastoraat@3ranken.nl

  Zorgcentra

  In de Maten zijn een aantal zorginstellingen; de pastorale zorg aan de bewoners wordt vanuit De Drie Ranken of door de eigen geestelijk verzorgers van de instellingen verleend. Er wordt nauw samengewerkt.

  Seniorenpastoraat

  De Drie Ranken (zie hierboven)

  Heemhof: mevr. M. Bossenbroek- Baller, tel. 5295000, geestelijkverzorgerheemhof@3ranken.nl en mevr. M. de Jong, maaike.de.jong@atlant.nl.

  Groot-Schuylenburg: Ds. Constance Schouwstra-Dijkman, tel. 06-13664333, medewerkers.pastoraat@sheerenloo.nl

  Rouw

  Als u iemand nodig heeft voor het leiden van een uitvaart, begrafenis of crematie kan onze geloofsgemeenschap u misschien van dienst zijn.
  Neem contact op met de predikant uit uw eigen pastorale wijkteam? Mocht u niemand kunnen bereiken, dan kunt u contact opnemen met het Meldpunt uitvaarten de Maten.
  Contact: 06-49592615

  Behalve de pastores zijn er ook Lia Benschop en Anneke Sijtsma als uitvaartbegeleider beschikbaar voor het leiden van een uitvaart.
  Zij zijn bereikbaar via het Meldpunt uitvaarten