Geloofsgemeenschap De Drie Ranken – Wijkgemeente in Apeldoorn

Mailadressen

Drie Ranken Logo
 1. Kleine Kerkenraad
  Voorzitters
  Scriba’s
  Eredienst
  Voorzitter
  Secretaris
  Organisten
  Pastoresteam
  Ds. Ad Wijlhuizen
  Ds. Henri ten Brinke
  Kerkelijk medewerker Rosanne Hofman
  Kerkrentmeesters
  Voorzitter
  Secretaris
  Algemeen
  Penningmeester Wijkkas
  Pastoraat
  Voorzitter
  Secretaris
  Pastorale groep A: 0 – 45 jaar
  Pastorale groep B: 45 – 75 jaar
  Pastorale groep C: vanaf 75 jaar
  Senioren pastoraat
  bezoekteam ouderen
  team attenties
  Welkomstteam
  .
  Diaconie
  Voorzitter
  Secretaris
  Penningmeester
  Omzien naar elkaar
  diaconaal sociaal team
  diaconale vakanties
  dagje uit
  bloemengroet
  Zending en Werelddiaconaat
  Autodienst
  Oliebollengroep
  Creatieve handwerkgroep
  55+ eetgroep
  .
  JWO bestuur
  Voorzitter
  secretaris
  Penningmeester
  JWO Werkgroepen
  Connect@
  NextStep
  Kinderdienst
  De Lichtboot
  Oppasdienst
  Basis catechese
  Jongleren 12 t/m 17
  Catechese 18+
  Kinderen en de Maaltijd van de Heer
  MUF
  Taizéreis
  .
  Koren
  Pur Sang
  Publicaties
  Zicht055
  Drieklank
  Weekbrief
  Op weg
  Diversen
  VONC

  Werkgroep: Beeld en Geluid
  Kerkomroep
  Oud Geleerd Jong Gedaan
  Nieuwbouw De Drie Ranken
  projectbureau@3ranken.nl
  bouw@3ranken.nl
  Beheercommissie
  Voorzitter
  Secretaris
  ……………………………………………………………………
  Website
  Webmaster