Geloofsgemeenschap De Drie Ranken – Wijkgemeente in Apeldoorn

Mailadressen

Drie Ranken Logo
 1. Kleine Kerkenraad
  Voorzitters
  Scriba Evert Schut
  Scriba Aldi Bijl
  Penningmeester Wijkkas
  .
  Eredienst
  Voorzitter
  Secretaris
  Organisten
  Pastoresteam
  Ds. Ad Wijlhuizen
  Ds. Henri ten Brinke
  Kerkelijk medewerker Rosanne Hofman
  Kerkrentmeesters
  Voorzitter
  Secretaris
  Algemeen
  Penningmeester Wijkkas
  Pastoraat
  Voorzitter
  Secretaris
  Pastorale groep A: 0 – 45 jaar
  Pastorale groep B: 45 – 75 jaar
  Pastorale groep C: vanaf 75 jaar
  Senioren pastoraat
  bezoekteam ouderen
  team attenties
  Welkomstteam
  .
  Diaconie
  Voorzitter
  Secretaris
  Penningmeester
  Omzien naar elkaar
  diaconaal sociaal team
  diaconale vakanties
  dagje uit
  bloemengroet
  Zending en Werelddiaconaat
  Autodienst
  Oliebollengroep
  Creatieve handwerkgroep
  55+ eetgroep
  .
  JWO bestuur
  Voorzitter
  secretaris
  Penningmeester
  JWO Werkgroepen
  Connect@
  NextStep
  Kinderdienst
  De Lichtboot
  Oppasdienst
  Basis catechese
  Jongleren 12 t/m 17
  Catechese 18+
  Kinderen en de Maaltijd van de Heer
  MUF
  Taizéreis
  .
  Koren
  Pur Sang
  Publicaties
  Zicht055
  Drieklank
  Weekbrief
  Op weg
  Diversen
  VONC

  Werkgroep: Beeld en Geluid
  Kerkomroep
  Oud Geleerd Jong Gedaan
  Nieuwbouw De Drie Ranken
  projectbureau@3ranken.nl
  bouw@3ranken.nl
  Beheercommissie
  Voorzitter
  Secretaris
  ……………………………………………………………………
  Website
  Webmaster