Geloofsgemeenschap De Drie Ranken – Wijkgemeente in Apeldoorn

Beleidsplan Protestantse Gemeente Apeldoorn

Drie Ranken Logo
 1. De algemene kerkenraad van de Protestantse Gemeente Apeldoorn heeft in zijn vergadering van 15 november 2018 het beleidsplan 2019-2022 definitief vastgesteld, met inachtneming van de inbreng van de diverse wijken, en dat aan de volgende onderwerpen specifiek aandacht wordt gegeven bij de uitvoering van het plan:

  1. Aanscherpen/verduidelijken van verantwoordelijkheden
  2. Aandacht voor solidariteit tussen wijken
  3. Perspectief en invulling communicatie
  4. Aandacht voor voortgaande agenda (thema’s)
  5. Aandacht voor de jeugd
  6. Jaarlijkse monitoring van gerealiseerde bezuinigingen

  Het beleidsplan kunt u hier downloaden.