Kerkrentmeesters

Het college van Kerkrentmeesters heeft tot taak het in overleg met de kerkenraad ‘scheppen en onderhouden van de financiële en materiële voorwaarden’ voor het leven en werken van onze wijkgemeente. Voor deze taak legt het college verantwoording af aan de kerkenraad.

In de praktijk betekent dit:

  • het beheer en onderhoud van het kerkgebouw en de inventaris
  • het jaarlijks verzorgen van de begroting en de jaarrekening
  • geldwervingsacties voor Kerkbalans, Solidariteitskas, Wijkkas en Drieklank
  • het verzorgen van de ledenadministratie
  • het beheren van de Wijkkas.

Als wij het goed doen, loopt alles op rolletjes en merk je als lid van onze wijkgemeente weinig van ons werk.

Heb je nog vragen, mail dan naar kerkrentmeesters@3ranken.nl