Geloofsgemeenschap De Drie Ranken – Wijkgemeente in Apeldoorn

Author Archives: Theo

 1. Apeldoorn geeft warmte

  Reacties uitgeschakeld voor Apeldoorn geeft warmte

  Door een sterke stijging van de energieprijzen en een hoge inflatie wordt het dagelijks leven flink duurder. Dat is vooral slecht nieuws voor mensen met een laag inkomen. De overheid komt mensen tegemoet, maar mensen met een laag inkomen zijn daardoor nog niet uit de problemen.

  Kerken in Apeldoorn geloven in verbondenheid tussen mensen, juist in deze tijd! Al jaren organiseren we Vakantiegeld Samen Delen. Nu organiseren we via het Christelijk Noodfonds Apeldoorn de actie Apeldoorn geeft warmte. Ook het Leger des Heils en de Eyup Sultan moskee doen mee. Wie het goed heeft kan zo delen met wie het nu moeilijk heeft.

  Geven kan via de QR code (zie hieronder), of door een gift over te maken op NL 51 RABO 0319 7141 44 o.v.v. Apeldoorn geeft warmte. Uw gift is aftrekbaar voor de belasting (ANBI). 100% van de giften gaat naar de ontvangers. De actie loopt tot 14 februari 2022.

  Aanvragen om een bijdrage te ontvangen kunnen vanaf 28 december worden ingediend. Om ontvangers te bereiken werken we samen met o.a. de Voedselbank, Stichting Leergeld en schuldhulpverleners. De ontvangers krijgen een bedrag in natura zodat ze niet in de problemen komen vanwege de participatiewet of schulden. Alle relevantie en actuele informatie staat op www.cnap-apeldoorn.nl
  Contact? Mail naar apeldoorngeeftwarmte@gmail.com

  Op meerdere plaatsen in het land wordt er een actie tegen energiearmoede georganiseerd. Veelal onder de naam ‘ …geeft warmte’ Voor meer informatie:

  https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/nieuws/eerlijke-verdeling-energiecompensatie

  In de media:

  https://www.trouw.nl/religie-filosofie/kerken-schieten-te-hulp-bij-stijgende-energiekosten-we-laten-niemand-in-de-kou-staan~bde9c752

 2. Vieren en ontmoeten tijdens Corona

  Reacties uitgeschakeld voor Vieren en ontmoeten tijdens Corona

  Gebruiksplan De Drie Ranken dd. 20 december 2021

  Inleiding
  Dit gebruiksplan beschrijft de maatregelen die zijn genomen in het kader van voorkoming van verspreiding van het Corona-virus. Het plan voorziet in maatregelen voor zowel doordeweekse ontmoetingen, vergaderingen, activiteiten en verhuur als ook voor vieringen. Het uitgangspunt is dat we
  kiezen voor de meest optimale mix van maximaal gebruik van de ruimte en maximale veiligheid.
  Dit gebruiksplan is een aanpassing op de versie van 29 november 2021 en loopt tot 18 januari 2022 en zo nodig langer.

  Conform de richtlijnen van de PKN en het RIVM is het gebouw gesloten, behalve voor:
  • Vieringen.
  Deze worden alleen online uitgezonden, waarbij enkel de medewerkers aanwezig zijn.
  • Pastorale zorg:
  – op dinsdag en donderdag is er spreekuur door een pastor van 09.30 – 10.30 uur.
  – van maandag t/m donderdag is er van 09.30 – 11.30 uur en vrijdag van 14.30 – 16.30 uur “Kerk op een kier”.
  • Uitvaarten en condoleances.

  Algemene afspraken/gebruik gebouw
  ● Bij binnenkomst in het gebouw maakt men gebruik van een mondkapje en desinfecteert men de handen.
  ● Gebruik van een mondkapje is bij verplaatsing in het gebouw verplicht.
  ● We houden 1,5 meter afstand.
  ● Mensen die ziek of verkouden zijn, worden dringend verzocht om thuis te blijven.
  ● De garderobes worden niet gebruikt. Jassen worden meegenomen naar de zitplaats.
  ● Bent u in de week voorafgaand aan een positieve test op Covid-19 in De Drie Ranken geweest dan verzoeken wij u dit te melden: coronamelding@3ranken.nl of tel. 06-22799298 (Johan Kuipers, lid corona-team).

  Gebruik zalen:

  ZaalGebruikMax. aantal personen
  KerkzaalVieringen en andere activiteiten
  De HuiskamerOntmoeting15 aan tafels
  De OntmoetingOntmoeting16 aan tafels

  Vastgesteld door de kleine Kerkenraad 20 december 2021.

 3. Vonc film: Philomena

  Reacties uitgeschakeld voor Vonc film: Philomena

  Woensdag 27 oktober om 19.30 uur staat de film ‘Philomena’ op het programma. We zien Judi Dench en Steve Coogan in de hoofdrollen. Philomena (Judi Dench) heeft als ongehuwde tiener haar zoon onder druk van de katholieke gemeenschap ter adoptie afgestaan. Vijftig jaar later gaat ze op zoek naar hem met hulp van een BBC-journalist (Steve Coogan). Een zoektocht waarin we geconfronteerd worden met botsende ethische waarden, het ontstaan van een hechte vriendschap en de wens voor beiden met het verleden om te kunnen gaan.
  Aanmelden via vonc@3ranken.nl blijft nodig in verband met het maximale aantal bezoekers.
  De kosten zijn €4,-.

 4. VONC: Dinsdag 2 nov. 19.30 uur; Drugspastoraat Amsterdam

  Reacties uitgeschakeld voor VONC: Dinsdag 2 nov. 19.30 uur; Drugspastoraat Amsterdam

  Luister- en meedenkactiviteit over drugspastoraat
  Aan de hand van de stelling ‘Mensen worden verslaafd door verkeerde keuzes’ verkennen wat drugsverslaving is.
  Mark Lieshout, meerdere jaren werkzaam bij het drugspastoraat Amsterdam, komt aan de hand van 3 bijbelverhalen de strategie en de inhoud van het pastoraat voor drugsverslaafden in Amsterdam toelichten. Naast het luisteren naar de verhalen is er ruimte om mee te denken en te praten over de stelling “Mensen worden verslaafd door verkeerde keuzes”.
  Di 2 nov: 19.30 – 21.30 uur in de grote jeugdruimte van De Drie Ranken. Inloop vanaf 19.15 uur. Graag aanmelden via vonc@3ranken.nl

 5. Wijkkasactie 2021-2022

  Reacties uitgeschakeld voor Wijkkasactie 2021-2022

  Eens in de twee jaar ontvangen alle gemeenteleden een verzoek om een vrijwillige bijdrage te leveren aan de Wijkkas. Voorgaande jaren gebeurde dat d.m.v. een bijgesloten brief + acceptgiro bij de Drieklank.
  Dit jaar is er gekozen voor een bericht ín de Drieklank. Op deze manier besparen we papier, werk en tijd en helpen we mee aan een ‘groenere’ Drie Ranken.
  De wijkkas heeft als inkomsten o.a. collectes, giften, en deze tweejarige actie.
  Uitgaven vanuit de wijkkas zijn allerlei wijkgerichte activiteiten zoals kaarsen, bloemen, gedachtenistekens, koffie, uitgaven voor liturgie en voor de koren.

  Alle bijdragen worden goed besteed en zijn onmisbaar!

  U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL08 INGB 0005 1738 56 t.n.v. PKN Wijkgemeente De Maten en onder vermelding van Wijkkas 2021/2022.

 6. Vespers op donderdag in De Drie Ranken

  Reacties uitgeschakeld voor Vespers op donderdag in De Drie Ranken

  Op de volgende avonden zijn er vespervieringen in De Drie Ranken: donderdag 16 en 30 sept. , 14 en 28 okt. en 11 en 25 nov. Een moment van ingetogen tot rust komen. De vieringen van een half uur beginnen in stilte om 19.30 uur.  Bij binnenkomst graag even registreren. De kerkzaal is open vanaf 19.15 uur. Welkom!