Geloofsgemeenschap De Drie Ranken – Wijkgemeente in Apeldoorn

Author Archives: Adriaan

 1. Vieren en ontmoeten tijdens Corona

  Reacties uitgeschakeld voor Vieren en ontmoeten tijdens Corona

  Gebruiksplan

  Ook voor ons kerkgebouw  is een gebruiksplan opgesteld met regels m.b.t. aantallen bezoekers en hygiënemaatregelen, om zo verspreiding van het Corona-virus te voorkomen. Dit gebruiksplan geeft ons houvast bij het besluiten over het al dan niet toestaan van activiteiten, en kan telkens als de actuele situatie daartoe aanleiding geeft aangepast worden. De actuele versie is vastgesteld op 21 januari 2021.

  Het plan is te downloaden via deze link: 
  Gebruiksplan De Drie Ranken versie 2 maart 2021


  Afspraken rondom vieren en ontmoeten

  InterieurVanaf zondag 24 januari zullen tot nader order alle vieringen alleen nog online aangeboden worden. Dat betekent dat alleen predikant, ambtsdragers, musici en de technici aanwezig zullen zijn. De viering zal zoals altijd live gestreamd worden via deze website. Zodra er weer bezoekers mogen worden toegelaten zullen hier de dan geldende regels worden gepubliceerd.

   

 2. Namen voor zaalruimtes gezocht!

  Reacties uitgeschakeld voor Namen voor zaalruimtes gezocht!

  Binnenkort wordt de naam ‘De Drie Ranken’ weer op de buitengevel van de kerk geplaatst. Om technische redenen heeft dit meer tijd gekost dan gedacht. Maar waarom hebben de zalen in de kerk eigenlijk geen naam? In de laatste aflevering van De Kerk Draait Door vraagt Thijs Vernieuwkerk zich dit ook af. En hij heeft groot gelijk. 

  Het lijkt de kerkenraad daarom een goed idee om aan de leden van onze geloofsgemeenschap te vragen namen te bedenken voor de ontmoetingsruimte, de twee vergaderzalen en voor de kleine en de grote jeugdruimte. De enige voorwaarde die wordt gesteld, is dat de namen een Bijbelse context moeten hebben. Doet u mee? De eerste suggesties zijn al binnen en de mooiste namen zullen worden beloond.

  Uw suggesties kunt u vóór 1 maart 2021 mailen naar idee@3ranken.nl

 3. De Kerk Draait Door DKDD

  Reacties uitgeschakeld voor De Kerk Draait Door DKDD

  Vanaf mei 2018 zijn er inmiddels 21 afleveringen verschenen van ‘De Kerk Draait Door’. Thijs Vernieuwkerk doet daarin verslag van de voortgang van de bouw van onze kerk en van de gehouden acties en inmiddels zijn er afleveringen  met het afscheid van Gertrudeke, Kerkbalans, welkom Rosanne, nogmaals Kerkbalans en de nieuwste aflevering ’Met name’. Alle afleveringen kunt u bekijken via het eigen YouTube-kanaal: DKDD, zie https://www.youtube.com/channel/UC_ug2zuySCgAW4YjnQ6rjVQ/videos

 4. Collecteren op een andere manier, doet u mee?

  Reacties uitgeschakeld voor Collecteren op een andere manier, doet u mee?

  Omdat bijna alle betalingen tegenwoordig digitaal plaatsvinden is er een methode ontwikkeld om ook collectes rechtstreeks over te maken. Het verwerken van de giften is veel eenvoudiger en dit levert een grote besparing van tijd en kosten op. We bevelen het van harte aan. In plaats van het tot nu toe vermelde banknummer voortaan graag kiezen voor een van de volgende manieren:

  Via telefoon of tablet
  Download de Appostel app via Playstore van Android of de Appstore van Apple of scan onderstaande QR code.
  – Kies voor Gemeente Apeldoorn en vervolgens voor Prot. Gem. Apeldoorn.
  – Als u al een account heeft, log dan in met uw gegevens of maak een nieuw account aan.
  – Kies links bovenin het scherm op het ‘ovaaltje’ met het €-teken en waardeer uw tegoed op. Dit heeft onze voorkeur omdat hier geen extra bankkosten aan verbonden zijn.
  – Kies voor collecte/doel of collectebonnen.
  – Kies voor De Drie Ranken en als u vervolgens op ‘gift’ klikt kunt u per collecte ieder gewenst bedrag invullen.

  Via pc of laptop
  Het overmaken van uw bijdrage kan via deze link
  – Kies Wijkgemeente De Maten.
  – Klik vervolgens op het plaatje met de collectezak. U ziet dan het giftenformulier. Hier kunt u met uw account inloggen, maar het hoeft niet. U rekent af via uw betaaltegoed of via iDEAL bij uw bank.
  – Ook hier kan per collecte ieder gewenst bedrag ingevuld worden.
  Geen internetbankieren?
  Voor degenen die niet met internetbankieren werken, wordt nagedacht over een oplossing. Hierover hoort u later meer.
  Collectebonnen
  U kunt nog altijd met collectebonnen betalen, die bestelt u via deze link bij PKN Apeldoorn. De collectebonnen worden na betaling via de post verstuurd. Het is niet meer mogelijk om ze in de kerk te kopen. Zolang er geen kerkdiensten bijgewoond kunnen worden kunt u de collectebonnen inleveren bij De Drie Ranken. Doe uw bonnen in een envelop, zet daarop de datum van de zondag en hoeveel bonnen bestemd zijn voor collectedoel A, B en/of C. Deze envelop kan tijdens openingstijden afgegeven worden bij de beheerder of u doet deze in de brievenbus van de kerk (Eglantierlaan). Inleveren voor meerdere weken of eens per maand kan ook. Dan worden collectes gelijkelijk verdeeld. Nadere informatie hierover: Anneke Scherpenzeel, voorzitter wijkdiaconie, diaconie.voorzitter@3ranken.nl, tel. 533 84 55.
  Fiscaal aftrekbaar
  Vanaf 1 januari 2021 zijn giften alleen nog fiscaal aftrekbaar als deze via een bankafschrift kunnen worden aangetoond.
  Hulp nodig/vragen?
  Hebt u vragen over bovenstaande of hebt u hulp nodig om uw bijdrage voortaan digitaal over te maken, schroom dan niet contact op te nemen met Hendrie Kroes, telefoon 06 – 222 292 21 of via kerkrentmeesters@3ranken.nl
  Samen komen we er vast uit, al doende leren we.

 5. Kerstgroet van de kerkenraad

  Reacties uitgeschakeld voor Kerstgroet van de kerkenraad

  Lieve gemeenteleden,

  Het is nu de derde keer dit jaar dat wij als voorzitters u op deze manier toespreken. Een afstandelijke manier, al zijn we daar helaas in de afgelopen maanden met zijn allen steeds meer aan gaan wennen. Want hoe fijn het ook is dat we in elk geval op deze manier nog contact met elkaar kunnen hebben, het haalt het natuurlijk bij lange na niet bij een persoonlijke groet, een hand op de arm, een blik van verstandhouding over en weer…

  De derde keer alweer dit jaar, dat hadden we niet gedacht toen we met Pasen meenden dat het goed was om vanuit de kerkenraad van ons te laten horen. We spraken elkaar met Pinksteren en ook nu, vlak voor de Kerst, willen we u graag op deze manier een hart onder de riem steken. In deze donkere dagen voor Kerst die door alle beperkingen nóg donkerder lijken. Beperkingen die zo voelbaar zijn voor iedereen, maar zeker voor de mensen die in hun naaste omgeving direct de gevolgen ondervinden: mensen die hun geliefden zijn verloren, die hun geliefden niet meer of niet meer zo vaak kunnen bezoeken, mensen die hun baan en daarmee hun zekerheid kwijt zijn, mensen die alleen zijn en het menselijk contact zo missen. Wat is er veel eenzaamheid en verdriet in deze dagen, wat hebben we elkaar in deze dagen hard nodig. 

  En wat voelt het dan tegenstijdig dat we juist nu, nu de nood zo hoog is, niet kunnen en mogen doen wat we als kerk, als gemeente zo graag zouden willen: elkaar opzoeken en elkaar fysiek nabij zijn.

  Helaas moeten we als kerkenraad, als bestuurders, soms beslissingen nemen die ons als mens bijzonder aan het hart gaan. Er kan veel niet, er mag veel niet. In het donkerste scenario moet ons kerkgebouw zelfs dicht. Maar zodra het ook maar even verantwoord is, zetten we de deur weer op een kier. En natuurlijk kijken we allemaal reikhalzend uit naar het moment dat we de deuren weer open kunnen zwaaien en iedereen weer vrij kan binnenlopen. Tot die tijd is het zoeken, zoeken naar wegen om elkaar toch te kunnen ontmoeten, om elkaar nabij te kunnen zijn. 

  En wat is het mooi dat velen van u die wegen ook weten te vinden, dat er wordt gebeld, dat er kaartjes worden gestuurd, bloemetjes bezorgd, engelen verspreid, attenties rondgebracht en op veilige afstand praatjes gemaakt. Het is onze kracht als gemeente dat we – dwars door alle beperkingen heen – met elkaar verbonden weten te blijven. Dat we elkaar niet uit het hart verliezen, oog en oor houden voor de ander en dat zo de liefde van God ook zichtbaar wordt in ons mensen.

  We staan deze keer onder ons raam, het symbool van onze geloofsgemeenschap. Want dat is wat we als gemeente ook nu willen zijn: een vindplaats van geloof, hoop en liefde. En we hebben laten zien dat we dat kunnen zijn, ook in deze moeilijke tijd. Een tijd waarin het geloof ons mag steunen, de hoop ons mag leiden en de liefde ons mag dragen. 

  Zo leven wij uit Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. 

  We wensen u en uw dierbaren een gezegend en liefdevol kerstfeest.

 6. Vieringen online – De Drie Ranken op een kier

  Reacties uitgeschakeld voor Vieringen online – De Drie Ranken op een kier

  Afgelopen maandag kwam een toch al piepende samenleving krakend tot stilstand door de totale lockdown die werd afgekondigd. De genomen maatregelen treffen onze hele maatschappij. Theaters, restaurants, winkels en scholen, iedereen heeft te maken met beperkingen die zwaar, soms heel zwaar, wegen. Als kerk hebben we een bevoorrechte positie: godsdienstvrijheid is een grondwettelijk recht waardoor maatregelen niet dwingend aan ons kunnen worden opgelegd. Daarom mogen wij, zelfs in deze tijd, vieringen houden waar maximaal 30 bezoekers in aanwezig mogen zijn. Maar als geloofsgemeenschap De Drie Ranken hebben wij een visie waarin we vanuit geloof, hoop en liefde midden in het leven willen staan. En past het dan om ons juist náást de samenleving te gaan staan en niet er middenin? Als kerkenraad willen wij die uitzonderingspositie niet innemen, maar juist samen de lasten dragen met iedereen die deze nu opgelegd krijgt. Daarom hebben wij besloten om vanaf zondag 20 december alle vieringen alleen nog online, zonder gasten, uit te zenden via de website. Dit betekent dat de vieringen van kerst, oud-en-nieuw en de eerste vieringen van 2021 in een lege kerk zullen plaatsvinden en de woensdagavond-vespers geen doorgang zullen vinden. Maar net zoals in de afgelopen weken blijft ook nu de deur van maandag tot vrijdag (09.30 – 11.30 uur) op een kier staan. Om pastorale zorg te kunnen bieden aan hen die dat nodig hebben (zie ‘De Drie Ranken-op een kier’). Laten we beseffen dat ook, of misschien wel juist, in die lege kerk het licht van De Levende aangestoken en verspreid kan worden voor ons, en voor iedereen in onze wijk, in onze stad. Mocht u willen reageren dan kan dat via mail naar voorzitters@3ranken.nl of schriftelijk naar de kerkenraad: p/a Brugwachtershoeve 6, 7326 XC.

  De Drie Ranken op een kier

  In de week voor kerst staat maandag 21 t/m donderdag 24 december onze kerkdeur tussen 09.30 – 11.30 uur ‘op een kier’. Er is een luisterend oor en een kopje koffie of thee. De ‘inloop’ is verdeeld in twee tijdsblokken: van 09.30 – 10.15 uur en van 10.30 – 11.15 uur. Per keer zijn 15 bezoekers welkom. Aan het eind van elk tijdsblok gaan alle bezoekers weg om plaats te maken voor anderen. Afhankelijk van de toeloop bent u na het ventileren van de ruimte en het desinfecteren van tafels in het volgend blok weer van harte welkom. Als er te veel bezoekers zijn… helaas. Dan heeft u pech. Als er voor u geen plaats meer is en u wilt dringend met iemand spreken, overleg dan met de gastvrouw/gastheer dat u op korte termijn teruggebeld wilt worden door iemand uit het pastoraat.

  Kerstherberg – op een kier

  Juist nu willen we ook gedurende de kerstdagen een plek zijn waar men even van zich af kan praten, waar men even op adem kan komen. Daarom is de deur van onze kerstherberg op 26 december bij wijze van spreken ‘op een kier’ geopend. Er zijn drie bloktijden waar u van harte welkom bent: van 11.00 – 12.15 uur, van 12.30- 13.45 uur en van 14.00 – 15.15 uur. Tussendoor wordt de ruimte geventileerd. Er zijn maximaal 15 gasten per blok in de ontmoetingsruimte welkom. Ook is het mogelijk een kaarsje te branden in de kerkzaal waar de kerstster brandt, een kerstboom en de kerststal staan en waar sfeervol rustige kerstmuziek klinkt.
  Contact: kerstherberg@3ranken.nl, tel. 541 28 24.

  Zondag 27 december – op een kier

  Vanwege drie ‘zondagse’ dagen achter elkaar (sommigen spreken zelfs van 3e kerstdag) is ‘op een kier’ ook zondag 27 december open van 14.30 – 16.30 uur. Ook nu zijn er max. 15 gasten welkom en bij meer dan gasten zal aan de eerstgekomenen gevraagd worden plaats te maken voor de nieuwe gasten