Geloofsgemeenschap De Drie Ranken – Wijkgemeente in Apeldoorn

Drie Ranken Logo
  1. Aswoensdag – Pas op de plaats

    Op Aswoensdag begint de Veertigdagentijd. We gaan op weg naar Pasen met het overkoepelend thema Pleisterplaatsen: plaatsen van betekenis in het leven van Jezus en in ons eigen leven.

    De eerste stap is een pas op de plaats op Aswoensdag, om zo de overgang naar de Veertigdagentijd te markeren.

    De viering begint om 19.00 uur. Vanaf 18.45 uur worden buiten de kerk de palmtakjes verbrand. Met de as van de palmtakjes wordt wie wil getekend met een kruis als zichtbaar teken van een innerlijk proces van inkeer.

    Askruisje2