Apeldoorn geeft warmte

Door een sterke stijging van de energieprijzen en een hoge inflatie wordt het dagelijks leven flink duurder. Dat is vooral slecht nieuws voor mensen met een laag inkomen. De overheid komt mensen tegemoet, maar mensen met een laag inkomen zijn daardoor nog niet uit de problemen.

Kerken in Apeldoorn geloven in verbondenheid tussen mensen, juist in deze tijd! Al jaren organiseren we Vakantiegeld Samen Delen. Nu organiseren we via het Christelijk Noodfonds Apeldoorn de actie Apeldoorn geeft warmte. Ook het Leger des Heils en de Eyup Sultan moskee doen mee. Wie het goed heeft kan zo delen met wie het nu moeilijk heeft.

Geven kan via de QR code (zie hieronder), of door een gift over te maken op NL 51 RABO 0319 7141 44 o.v.v. Apeldoorn geeft warmte. Uw gift is aftrekbaar voor de belasting (ANBI). 100% van de giften gaat naar de ontvangers. De actie loopt tot 14 februari 2022.

Aanvragen om een bijdrage te ontvangen kunnen vanaf 28 december worden ingediend. Om ontvangers te bereiken werken we samen met o.a. de Voedselbank, Stichting Leergeld en schuldhulpverleners. De ontvangers krijgen een bedrag in natura zodat ze niet in de problemen komen vanwege de participatiewet of schulden. Alle relevantie en actuele informatie staat op www.cnap-apeldoorn.nl
Contact? Mail naar apeldoorngeeftwarmte@gmail.com

Op meerdere plaatsen in het land wordt er een actie tegen energiearmoede georganiseerd. Veelal onder de naam ‘ …geeft warmte’ Voor meer informatie:

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/nieuws/eerlijke-verdeling-energiecompensatie

In de media:

https://www.trouw.nl/religie-filosofie/kerken-schieten-te-hulp-bij-stijgende-energiekosten-we-laten-niemand-in-de-kou-staan~bde9c752