ALS DE DOOD…

Praten over de (eigen) dood doen we niet gauw. Toch weten we allemaal dat dat moment ook voor onszelf een keer komt. Is het dan niet goed om daar over in gesprek te gaan?

In de tweede helft van de maand oktober staan we in en rond De Drie Ranken stil bij het thema dood, afscheid nemen en gedenken. Dat doen we op verschillende manieren:

Annelies Brinkhuis (ritueel begeleider) gaat met de deelnemers in gesprek over de dood. Wat betekent de dood voor jou? Die van jezelf en die van een ander? Hoe stel je je eigen dood voor? Ben je er bang voor? Geloof je in een leven hierna? Hoe wil je herinnerd worden?

Arthur Brinkman en Esther van Tongeren

(uitvaartleiders) gaan met de deelnemers het gesprek aan over de uitvaart, en wat daarbij komt kijken. Wat zijn de (on)mogelijkheden? Waar kun je rekening mee houden? Welke dingen zou je van tevoren kunnen regelen. Maar moet je alles wel tevoren willen regelen?

Thema van deze viering, mmv ds Ad Wijlhuizen en koor Pur Sang, is: ‘als de dood’.  Hoe kun je vanuit geloof met het gegeven van de dood omgaan?

Sita Faber (huisarts) gaat met de deelnemers in gesprek over de laatste levensfase.  Op welke manier is een huisarts betrokken bij de laatste fase. Wat zijn de (on-)mogelijkheden van thuis sterven, en hoe kun je daar als meest naasten bij betrokken zijn?

Om 19.00 uur is er een LichtUur viering in de kerkzaal met Annelies Brinkhuis en Ad Wijlhuizen. Vanaf 19.45 uur tot 21.00 uur worden er duizenden kaarsjes aangestoken in de tuin van De Drie Ranken.

 In deze viering gedenken we voor God de gestorvenen van het afgelopen jaar. Familie is uitgenodigd, en samen staan we stil bij de gedachtenis van de namen  en wat verlies van geliefden met ons doet.