Geloofsgemeenschap De Drie Ranken – Wijkgemeente in Apeldoorn

Drie Ranken Logo
 1. Actueel nieuws corona-virus

  nieuw_coronavirus_in_china

  Actuele stand van zaken coronavirus

  Op dinsdag 31 maart heeft de overheid de geldende maatregelen verlengd tot eind april. Wij zullen daarom de afspraken over hoe wij met elkaar omgaan als geloofsgemeenschap ongewijzigd laten. Wel heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van de Kerkenraad nog enkele aanvullende afspraken gemaakt.

  Uitvaarten

  Ons kerkgebouw is beschikbaar voor uitvaarten, mits de maatregelen van de overheid worden nageleefd. Dat betekent dat er niet meer dan 30 mensen aanwezig mogen zijn. Deze mensen dienen 1,5 meter afstand te houden, zowel in de hal als in de kerkzaal. Er is helaas geen mogelijkheid om te condoleren of koffie te drinken. Degenen die afscheid moeten nemen van een dierbare, willen we hiermee de gelegenheid bieden (zij het beperkt) dit te doen in de vertrouwde omgeving van De Drie Ranken.

  Vieringen

  We onderzoeken of we de digitaal uitgezonden vieringen van videobeelden kunnen voorzien. We doen ons best om tijdens de stille week en tijdens Pasen zowel beeld als geluid beschikbaar te hebben. Op deze manier proberen we de verbondenheid die we via de internetvieringen nastreven, (nog) verder te verhogen.

  Dank

  Dank allemaal voor de manier waarop inzet geleverd wordt om in deze moeilijke periode kerk te zijn.
  Als DB zijn we trots op de manier waarop hulp geboden wordt en creativiteit wordt aangesproken om zo goed mogelijk ‘kerk in de samenleving’ te zijn.

  Hulp mogelijk

  Voor wie het in deze tijd moeilijk heeft, zich eenzaamheid voelt, of behoefte heeft aan hulp of een gesprek: onthoud dat we bereikbaar zijn. Van maandag tot en met vrijdag kunt u tussen 09.30 en 11.30 uur contact opnemen met:

  • onze pastores, via telefoonnummer 055-53 32 539;
  • de taakgroep Pastoraat, via het pastorale telefoonnummer (zie weekbrief en Drieklank);
  • de Diaconie, via het diaconale telefoonnummer (zie weekbrief en Drieklank).

  Er is hulp genoeg, aarzel niet contact op te nemen.
  Houd vol, houd afstand en blijf gezond. Het is waardevol en hartverwarmend te weten dat mensen elkaar ook op afstand heel nabij kunnen zijn!