Geloofsgemeenschap De Drie Ranken – Wijkgemeente in Apeldoorn

Drie Ranken Logo
 1. Actualiteit corona-virus

  nieuw_coronavirus_in_chinaOp 16 maart heeft het dagelijks bestuur van de kleine Kerkenraad crisisberaad gehouden naar aanleiding van de laatste maatregelen van de regering. Ze hebben geconcludeerd dat we de kerk niet open kunnen houden voor ‘ongecontroleerd bezoek’. Dit betekent niet alleen dat alle geplande activiteiten niet door gaan, maar ook dat het kerkgebouw doordeweeks wordt gesloten tot 6 april. We zullen als geloofsgemeenschap op een andere manier contact moeten zoeken met elkaar.

  Vieringen

  Tot en met zondag 5 april zullen de vieringen digitaal worden uitgezonden via de website en worden verzorgd door een van onze predikanten.
  De vieringen zijn ook te volgen via www.kerkomroep.nl. De zondagen zijn als volgt verdeeld:

  • 22 maart – een dienst in de stijl van een Open Kring Viering – Voorganger is Ad Wijlhuizen
   Met medewerking van Mariska Litjes en Pur Sang-lid Fred Termaat.
  • 29 maart – reguliere dienst – Voorganger is Henri ten Brinke.
  • 5 april – Palmpasen – Voorganger is Gertrudeke van der Maas.
   • De gezegende palmtakjes worden buiten gezet, zodat iedereen die een takje wil, dit kan ophalen.
   • De kinderen kunnen thuis een palmpaasstok maken. Houd hiervoor de website en de weekbrief in de gaten!
   • Tot en met 5 april zijn op www.kinderdienst.nl vieringen voor de jeugd te vinden.

  Bereikbaarheid door de week

  Het kerkgebouw zal niet vrij toegankelijk zijn, evenals veel andere openbare gebouwen. Toch blijft het mogelijk om een predikant, of een lid van het pastoraat of de diaconie te spreken.

  • Het telefoonnummer van De Drie Ranken 055-53 32 539 staat open voor iedereen in de wijk De Maten. De pastores zijn tussen 9.30 – 11.30 uur via dit nummer bereikbaar voor een gesprek.
  • Het pastorale telefoonnummer is bestemd voor iedereen die behoefte heeft aan een gesprek, of in geval van ziekte of ziekenhuisopname.
  • Behalve via de genoemde telefoonnummers kunt u eventueel ook contact opnemen met de scriba’s van de kleine Kerkenraad: Evert Schut (scribaat.evertschut@3ranken.nl) en Aldi Bijl (scribaat.aldibijl@3ranken.nl).
  • Op werkdagen zal van 9.30 – 11.30 uur een predikant aanwezig zijn in de kerk, samen met een pastoraal of diaconaal vrijwilliger. Zo blijft het mogelijk om, behalve telefonisch, op afspraak ook een persoonlijk gesprek te hebben voor mensen die hier behoefte aan hebben.
  • Het Bezoekteam Ouderen zal proberen zoveel mogelijk contact te onderhouden met de 80-plussers die zij normaal gesproken bezoeken.

  Vrijwilligers gezocht

  Om mogelijke hulpvragen zo goed mogelijk te kunnen opvangen, zijn er vrijwilligers nodig. Voor het pastoraat zijn onze vaste medewerkers beschikbaar, maar voor praktische hulp zoeken we nu nog mensen. Uiteraard moeten we zorgen dat de vrijwilligers zelf zo min mogelijk risico lopen op een besmetting. Iedereen moet daarin een eigen afweging maken.

  Veel jongeren die nu noodgedwongen thuis zitten, kunnen misschien een handje helpen. Boodschappen halen, de hond uitlaten, of een kliko aan de weg zetten: het zijn vaak kleine klusjes die een groot verschil kunnen maken. Wil jij in deze moeilijke tijd de handen uit de mouwen steken? Meld je dan aan via hulp@3ranken.nl.

  Voedselbank

  Er dreigen flinke tekorten te ontstaan bij de Voedselbank. Vanwege de vernieuwbouw hebben we de afgelopen tijd niet aan het inzamelen mee kunnen doen. De diaconie gaat dit nu versneld weer oppakken. Omdat de horeca moest sluiten, zijn er voor deze week gelukkig wel voldoende producten. In de komende weekbrieven kunt u lezen wanneer en waar u uw artikelen kunt inleveren. Coördinator Anneke Scherpenzeel zal u hierover blijven informeren.

  Omzien naar elkaar

  Ondanks al deze gezamenlijke inspanningen, is het goed om zelf ook om te zien naar je naasten. Gaat het goed met je buurman of buurvrouw? Is er misschien hulp nodig? Aarzel niet om te helpen, of geef het door als iemand hulp nodig heeft. Ook kunt u in deze gevallen het pastorale nummer geven, zodat iemand zelf kan bellen. Zo komen we deze crisis wel te boven.

  Als kerkenraad beseffen we dat we in een onzekere tijd leven, waarin we oplettend en zorgvuldig dienen om te gaan met onze verantwoordelijkheid en met elkaar. Tegelijk weten we ons hier en nu in geloof en vertrouwen verbonden met de Levende, die onze leidraad en toekomst is. Daarin weten we ons verbonden met elkaar.

  Adriaan de Putter en Han Brinkhuis, voorzitters kerkenraad
  (voorzitters.kerkenraad@3ranken.nl)