Geloofsgemeenschap De Drie Ranken – Wijkgemeente in Apeldoorn

Digitale veertigdagenkalender

Drie Ranken Logo
 1. Van Chaos naar heelheid


  LezingenThema’s
  Aswoensdag17 februariJesaja 58: 1-10Matt.6:1-6; 16-21
  Lucas 14: 27Kruisdrager
  Weg uit de veiligheid

  Anders leven
  1e zondag 21 februariMarkus 1: 12-15De verzoeking in de woestijn

  Genesis 1: 1-5Schepping uit de Chaos
  Kiezen=Helderheid scheppen.

  Nee durven zeggen
  2e zondag
  28 februari
  Markus 9: 2-10Verheerlijking op de berg

  Markus 1: 9-11De doop
  Je bent de geliefde.

  Jij bent bijzonder
  3e zondag 
  7 maart
  Johannes 2: 13-22De tempelreiniging

  Jona
  Weg ermee! De grote opruiming.

  Dat moet ophouden
  4e zondag
  14 maart
  Johannes 6: 1-15Vijf broden en twee vissen

  Exodus 12: 37-42; 14: 15,16, 21,22
  Brood dat hongerig maakt.

  Dit wil ik nooit vergeten
  5e zondag21 maartJohannes 12: 20-33Als de graankorrel niet sterft

  Daniël 3De vurige oven.
  Vasthouden is overgave.

  (niet) opgeven
  6e zondag
  28 maart
  Palmpasen.
  Johannes 12: 12 e.v. De intocht in Jeruzalem.

  Genesis 9: 8-17(Noach, verbond)
  Leven uit verbondenheid.

  Waar hoor je bij?
  De stille week vespers28,29,30 en 31 maartHet kruisDoor de pijn heen

  Soms doet iets pijn.
  Witte Donderdag
  1 april
  Markus 14: 12-26Het laatste avondmaal

  Het kruisGalaten 2: 19b-20aMet Christus gekruisigd: Ik zelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij
  Een ander perspectief

  Bekijk het eens anders
  Goede Vrijdag
  2 april
  Lijdensevangelie

  Het kruis
  Zie de mens

  Het goede voorbeeld
  Paasnacht
  3 april
  Markus 16: 1-8

  Het lege graf
  Voor je uit gaat Hij. De ongrijpbaarheid van Pasen.

  De kracht van de liefde
  Paasmorgen
  4 april
  Lucas 24: 13e.v.EmmausAls alles, voor even, op z’n plaats valt.

  Soms, even.