Geloofsgemeenschap De Drie Ranken – Wijkgemeente in Apeldoorn

Wij weten ons ten diepste geïnspireerd door Jezus, de Levende. In Hem zoeken en vinden wij – steeds opnieuw – fundament en perspectief voor ons en de wereld waarin wij leven. Wij willen antwoord geven op zijn roep om met elkaar als geloofsgemeenschap onderweg te zijn.

Achtergrond Drie Ranken Drie Ranken Logo
 1. FEEL-concert met Ray Hijink

  Zondag 11 oktober is er een FEEL-concert in de kerkzaal van De Drie Ranken. Ray Hijink  deed twee jaar geleden eindexamen op CSG de Heemgaard, en studeert nu piano aan het conservatorium in Rotterdan. Hij is 19 jaar en richt zich met zijn muziek op de jazz. Hij is voornemens niet alleen te komen, maar […]

  LEES MEER
 2. VONC film: The Railwayman – woensdag 23 sept. – 19.30 uur

  Woensdag 23 september vertoont VONC in het kader van de vredesweek The Railwayman. Deze film gaat over de Britse legerofficier Lomax die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen wordt genomen door de Japanners. Als krijgsgevangene moet hij werken aan de beruchte Birma-spoorlijn en overleeft hij slechts ternauwernood de vreselijke ontberingen.  Decennia later ontdekt Lomax, die inmiddels […]

  LEES MEER
 3. Vieren en ontmoeten tijdens Corona

  Gebruiksplan   Omdat ons kerkgebouw gelukkig steeds veelvuldiger weer gebruikt gaat worden is een gebruiksplan opgesteld met regels m.b.t. aantallen bezoekers en hygiënemaatregelen. Dit gebruiksplan geeft ons houvast bij het besluiten over het al dan niet toestaan van activiteiten, en kan telkens als de actuele situatie daartoe aanleiding geeft aangepast worden. De actuele versie is vastgesteld […]

  LEES MEER
 4. Vespers in De Drie Ranken.

  Sinds enkele maanden worden er vespers gehouden in ons kerkgebouw. Het is een liturgisch avondgebed, zoals dat in de kloostertraditie  gestalte kreeg. Het psalmgebed wordt voor-gezongen, een hymne en canticum afwisselend gezongen door voorzang en allen. Een lezing wordt gevolgd door een stiltemoment, de gebeden onderbroken door een gezongen ‘Heer ontferm U.’ Er is een […]

  LEES MEER
 5. Nieuwe uitdaging voor ds. Gertrudeke van der Maas

  Extra weekbrief n.a.v. zondag 16 augustus 2020 Onze weekbrief wordt door velen gelezen en in vakantieperiodes en ook nu in deze ‘coronatijd’ blijkt dit medium een effectief middel om veel mensen in en om onze geloofsgemeenschap te bereiken. Het bericht in deze weekbrief is dit weekend aan het eind van de viering aan onze geloofsgemeenschap […]

  LEES MEER
 6. Vieren met kinderen 26 juli tot en met 13 september

  In de zomerperiode is er iedere week aan het begin van de viering die online is een kindermoment Dat gaat over Jozef en zijn broers. En er is een handreiking om thuis als (groot)ouders met kinderen te vieren: Voor iedere zondag is er een kindervertelling, voor jonge kinderen (groep 1 t/m 4) en oudere kinderen […]

  LEES MEER