Geloofsgemeenschap De Drie Ranken – Wijkgemeente in Apeldoorn

Wij weten ons ten diepste geïnspireerd door Jezus, de Levende. In Hem zoeken en vinden wij – steeds opnieuw – fundament en perspectief voor ons en de wereld waarin wij leven. Wij willen antwoord geven op zijn roep om met elkaar als geloofsgemeenschap onderweg te zijn.

Achtergrond Drie Ranken Drie Ranken Logo
 1. Vieren en ontmoeten tijdens Corona

  Gebruiksplan Ook voor ons kerkgebouw  is een gebruiksplan opgesteld met regels m.b.t. aantallen bezoekers en hygiënemaatregelen, om zo verspreiding van het Corona-virus te voorkomen. Dit gebruiksplan geeft ons houvast bij het besluiten over het al dan niet toestaan van activiteiten, en kan telkens als de actuele situatie daartoe aanleiding geeft aangepast worden. De actuele versie is vastgesteld […]

  LEES MEER
 2. Kerkbalans 2021

  Op zondag 17 januari rolden we de rode loper uit voor de Actie Kerkbalans. Dit jaar is het thema: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. De kerk van morgen kan er alleen zijn als wij ons daar vandaag voor inzetten. We hebben daar uw bijdrage hard bij nodig. Dit verzoek is noodzakelijk want de inkomsten uit de […]

  LEES MEER
 3. Kerstgroet van de kerkenraad

  Lieve gemeenteleden, Het is nu de derde keer dit jaar dat wij als voorzitters u op deze manier toespreken. Een afstandelijke manier, al zijn we daar helaas in de afgelopen maanden met zijn allen steeds meer aan gaan wennen. Want hoe fijn het ook is dat we in elk geval op deze manier nog contact […]

  LEES MEER
 4. Vieringen online – De Drie Ranken op een kier

  Afgelopen maandag kwam een toch al piepende samenleving krakend tot stilstand door de totale lockdown die werd afgekondigd. De genomen maatregelen treffen onze hele maatschappij. Theaters, restaurants, winkels en scholen, iedereen heeft te maken met beperkingen die zwaar, soms heel zwaar, wegen. Als kerk hebben we een bevoorrechte positie: godsdienstvrijheid is een grondwettelijk recht waardoor maatregelen […]

  LEES MEER
 5. Aankondiging film “Zoekers in de Maten” (24 december 2020)

  Donderdag 24 december om 17:00 uur gaat de Matense kerstfilm in première op deze site en op YouTube. Dit is een samenwerking van: • Jongerencentrum Don Bosco • Bewonerscommissie Warenargaarde • Instelling voor sociaal werk Stimenz • Pioniersplek De Vuurplaats (www.devuurplaatsapeldoorn.nl) • Geloofsgemeenschap De Drie Ranken (www.3ranken.nl) Bekijk de aankondiging hieronder! En houd ons Youtube-kanaal […]

  LEES MEER