Geloofsgemeenschap De Drie Ranken – Wijkgemeente in Apeldoorn

Wij weten ons ten diepste geïnspireerd door Jezus, de Levende. In Hem zoeken en vinden wij – steeds opnieuw – fundament en perspectief voor ons en de wereld waarin wij leven. Wij willen antwoord geven op zijn roep om met elkaar als geloofsgemeenschap onderweg te zijn.

Achtergrond Drie Ranken Drie Ranken Logo
 1. Berichten over de openingsweek van 18 tot en met 26 september 2021

  Felicitaties en bloemen Er zijn al diverse felicitaties binnengekomen ter gelegenheid van de opening van ons nieuwe gebouw. Zo heeft basisschool De Kring een mooie bos bloemen gestuurd. Een speciale felicitatie is afkomstig van een oudere meneer, lid van De Drie Ranken, die graag het nieuwe gebouw wilde bekijken. In 1975 was hij namelijk al […]

  LEES MEER
 2. Openingsweek en Open Dag De Drie Ranken

  Ter gelegenheid van de officiële ingebruikname van het nieuwe gebouw wordt van 18 ™ 26 september een feestelijke openingsweek georganiseerd. Veel activiteiten die normaal al plaatsvinden, zijn nu vrij toegankelijk. Loop eens naar binnen binnen en kijk wat er te doen is. Je bent van harte welkom! Sommige activiteiten vereisen een aanmelding vooraf, maar voor […]

  LEES MEER
 3. Mediteren in De Drie Ranken

  Mediteren is meer dan een trendy kunstje dat je op een regenachtige namiddag voor de grap probeert. Dat hadden we al begrepen. Wereldwijd wordt er door miljarden mensen gemediteerd in vele vormen. In verbondenheid met verschillende religieuze tradities. Een meditatief klimaat kenmerkt zich door een sfeer van mildheid, aanvaarding en ruimte voor ieders eigenheid. Ruimte om […]

  LEES MEER
 4. Wijkkasactie 2021-2022

  Eens in de twee jaar ontvangen alle gemeenteleden een verzoek om een vrijwillige bijdrage te leveren aan de Wijkkas. Voorgaande jaren gebeurde dat d.m.v. een bijgesloten brief + acceptgiro bij de Drieklank.Dit jaar is er gekozen voor een bericht ín de Drieklank. Op deze manier besparen we papier, werk en tijd en helpen we mee […]

  LEES MEER
 5. Uitnodigingen openingsweek

  Helaas is afgelopen week bij het bezorgen van Drieklank een aantal foute uitnodigingen meegestuurd. Daarnaast hebben ook mensen helemaal geen uitnodiging ontvangen. Heel vervelend, omdat enerzijds verwachtingen zijn gewekt die we niet waar kunnen maken, en anderzijds het gevoel kan ontstaan dat u niet uitgenodigd bent. Om aan de onduidelijkheid een einde te maken kunt […]

  LEES MEER
 6. ‘EENVOUDIG LEVEN’

  in gesprek met elkaar. Hoe leef je goed? Hoe gaan jij en ik met vragen rond verduurzaming om? Kort geleden verscheen het boekje ‘Eenvoudig leven, bijbelstudies over het goede leven’.( Sam Janse e.a.; Kokboekencentrum, 2021). Hierin bespreken verschillende auteurs bijbelgedeeltes met als achterliggende vraag: helpen ze ons bij het ‘goede leven’? De auteurs reiken ons […]

  LEES MEER