Geloofsgemeenschap De Drie Ranken – Wijkgemeente in Apeldoorn

Drie Ranken Logo
  1. Sjacheren met God

    Als lezingen voor  zondag (27 aug)  is gekozen voor Genesis 18:16-33 en Hebreeën 11:1-16.   Genesis 18 is een bijbelverhaal dat mij altijd in hoge mate heeft geboeid. Abraham, de vader aller gelovigen, hoort van Gods voornemen om Sodom en Gomorra weg te vagen. Hij heeft dan het lef om te bidden om Gods erbarmen voor deze steden. Voor rechtvaardigen en onrechtvaardigen bidt hij. Als een marktkoopman dingt hij af, staat hij te pingelen. Abraham speelt handjeklap met God. Adembenemend wordt hier beschreven wat geloven kan zijn: Sjacheren met God!