Geloofsgemeenschap De Drie Ranken – Wijkgemeente in Apeldoorn

Buurtgroep

Drie Ranken Logo
  1. Binnen De Drie Ranken kun je je aansluiten bij een zgn. Buurtgroep. Deze Buurtgroepen bestaan uit 7 tot max. 14 personen vanuit eenzelfde buurt. Men komt minimaal 4x per jaar samen om elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan.

    Voor de groepen die dat willen is er gespreksmateriaal ontwikkeld en beschikbaar. Ook wordt er gekeken of men iets voor de directe omgeving kan betekenen. Doel daarvan is de onderlinge samenhang en het omzien naar elkaar in de wijk te versterken. Inmiddels is er een aantal buurtgroepen actief. Ook kun je zelf initiatief nemen en (samen met een ander) een Buurtgroep opzetten.
    Geïnteresseerd?
    Dan kunt u contact opnemen via buurtgroep@3ranken.nl